וירא- הקרבת האייל מוכיחה על צדיקות!

יב אברהם אבינו את האייל המלאך מברך אותו "כי ברך אברך והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמים... עקב אשר שמעת בקולי"? מה הקרבת האיל הוכיחה?! "סיפור על רבי אריה לוין" המשיב על שאלה זו ומלמד למדים שקיום מצוות מתוך רצון ואהבה - מבטיח ברכות עד בלי די!...


הקרבת האייל מוכיחה על צדיקות!

 

"ויאמר אל תשלח ידך אל הנער... וירא והנה אייל... כי ברך אברכך"

 

שאלה:

מדוע לאחר שהמלאך אומר לאברהם "אל תשלח את ידך אל הנער..."  והוא מקיים את הציווי - לא נאמר לו דבר, ורק לאחר שהקריב את האייל המלאך מברך אותו "כי ברך אברך והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמים... עקב אשר שמעת בקולי"?

מה הקרבת האיל הוכיחה?!

 

התירוץ יובן על פי סיפור:

 

ר' אריה לוין זצ"ל היה איש חסד ונודע כרב האסירים. בשבת אחת הגיע לבית האסורים והנה דרכו נחסמה - השומר הבריטי לא נתן להיכנס.

עמיתו היהודי טען שיש ביד הרב אישור כניסה והבריטי השיב כי כרגע הוטל עוצר ותוקף רישיונו פג.

 

המשיך היהודי ושאל את הבריטי: "מדוע הנך מפריע ליהודי הקשיש שמתנדב לעזור לאסירים הכלואים?!

ענה הבריטי בביטחון: "לבטח הוא מקבל שכר - שילך לחפש עבודה אחרת!...

 

כשראה ר' אריה לוין שדרכו נחסמה, הלך ומצא פרצה בגדר ונכנס. משנתפס והובא לפני השומר הבריטי אמר השומר: "כעת אני מאפשר לך להיכנס באופן חופשי כי בטוח שהנך מתנדב, אילו קיבלת שכר היית כבר פוסע בשמחה לביתך שהרי אתה את שלך עשית, אבל כשנכנסת דרך הפרצה הוכחת שבנפשך הדבר ולכן אתה יכול להיכנס כל אימת שתרצה"...

 

כן התשובה לשאלתנו:

 

בפרשת העקידה - אין עצם העקידה מוכיחה בשלמות את גודל צדקתו של אברהם אבינו שהרי יתכן מאוד שעשה זאת כיוון שפחד שה' יהרוג אותו ואת בנו אם יסרב...

 

ברור שאילו היה עושה זאת מתוך פחד אז בציווי הראשון שה' מורהו: "אל תשלח ידך אל הנער" - שמח היה להיפטר מהניסיון וממהר לשוב אל שרה.

אבל הוא לא עשה כן, אלא טרח וחיפש אייל להקריבו שחלילה ירד מן ההר ללא קרבן... ולא זו בלבד אלא אף טרח להוציאו מתוך סבך העצים על מנת להקריבו.

 

זו אם כן ההוכחה הניצחת שלא עבד אברהם אבינו את הבורא יתברך אלא מתוך אהבה וכל מעשיו היו לשם שמים...

 

מכאן אנו למדים שקיום מצוות מתוך רצון ואהבה - מבטיח ברכות עד בלי די!...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏