וירא- סגולות? לא כשהקב"ה מברך!

"סיפור חסידי פרשת וירא". "סיפור על סגולות" המבאר שבסגולה צריך ומותר להשתמש רק כשההבטחה ניתנת ע"י צדיק, אבל לא כשהמבטיח הוא הקב"ה בכבודו ובעצמו. אז אין עוד צורך בסגולות...

 סגולות? לא כשהקב"ה מברך!

 

"ותצחק שרה בקרבה אחרי בלותי הייתה לי עדנה"

 

מסופר, כי בתו של הרב הקדוש רבי שמואל מקמניקא זצ"ל הייתה שנים רבות עקרה.

 

יום אחד, בזמן שאביה רבי שמואל נסע מחוץ לעיר, הגיע הרה"ק רבי רפאל מבארשד זצ"ל לביקור בעיר.

מצאה זו הזדמנות לבקש מהרב שיתפלל בעדה ויברך אותה לזרע חי וקיים. הקשיב רבי רפאל לדבריה והמליץ לה על סגולה מיוחדת לבנים והיא – השמחה.

 

כשחזר רבי שמואל ושמע מפי הילדה את דברי הצדיק, אמר לה: "ברור! הרי דבר זה נלמד מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים:

בתורה כתוב: "ותצחק שרה" צחקה ושמחה ובזכות זו ילדה את בנה יצחק

בנביאים כתוב: "רני עקרה לא ילדה" אם עקרה היא ואין לה ילדים, תרון ותשמח ורק אז תיוושע... 

ובכתובים: "מושיבי עקרת הבית – אם הבנים שמחה".

 

התפלאה הבת ושאלה: אם לשם סגולה צחקה שרה, מדוע התרעם עליה הקב"ה ושאל את אברהם: "למה זה צחקה שרה?!"

 

השיב לה אביה: "זאת – משום שבסגולה צריך ומותר להשתמש רק כשההבטחה ניתנת ע"י צדיק, אבל לא כשהמבטיח הוא הקב"ה בכבודו ובעצמו. אז אין עוד צורך בסגולות...

 

וזה היה חטאה!...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏