וירא- מהי האפשרות שכדאי לבחור?

"משל ונמשל לפרשת וירא" הממחישים את הדרך שבחר אברהם אבינו דבק באמונתו בהקב"ה חילק ממונו לכל שואל ובלבד שיברכו את מי שאמר והיה העולם לעומת הדרך של נשי סדום מנעו מעניים ועוברי אורח לעבור בגבולם ולהתעשר ומה היה סופם?...

 מהי האפשרות שכדאי לבחור?

 

"וַיֹּאמֶר ה', זַעֲקַת סְדֹם וַעֲמֹרָה כִּי-רָבָּה; וְחַטָּאתָם כִּי כָבְדָה, מְאֹד"

 

אנשי סדום מנעו מעניים ועוברי אורח לעבור בגבולם ובכך למעשה לשמר את ממונם ולהתעשר.

אך מה לבסוף היה סופם? נאבדו מהעלם הם וכל רכושם לא נשאר דבר!

 

לעומתם,

אברהם אבינו דבק באמונתו בהקב"ה חילק ממונו לכל שואל ובלבד שיברכו את מי שאמר והיה העולם...

ומה היה בסופו? התעשר עושר רב, קיבל כבוד של נשיא ומת בשיבה טובה...

כל אחד בדרך שלו והיא הובילה אותו בהתאם לבחירה!

 

משל למה הדבר דומה:

 

מלך אד הציב בפני עבדו הנאמן שתי אפשרויות:

האפשרות האחת: לסחוב לבדו עצים וזרדים עד לביתו, ושם מחכה לו יחידה מובחרת אשר תשרוף אותו עמהם...

האפשרות השנייה: להוביל עגלה שבה שק מלא מטבעות זהב בהן הוא יוכל להשתמש להנאתו עד שיגיע לביתו והעודף הנשאר בשק יהיה שלו בהגיעו לשם...

מהי האפשרות שכדאי לבחור?

 

ברור שבשנייה מי אוויל ויבחר בראשונה?!!!

 

כן הוא הנמשל:

 

אנשי סדום התעסקו בעצמם וכילו את ימיהם במרדף אחר הממון, בקנאה וצרות עין ולבסוף אבדו מן העולם במהפכת סדום...

 

לעומתם,

אברהם אבינו עסק בחסד ונתינה ללא גבול וזכה לכבוד, לגדולה, לעושר ושיבה טובה...

 

הברירה היא בידנו כל אחד בוחר את הדרך ישנם שתי אפשרויות:


הדרך האחת: לרדוף אחר הממון ולא לראות סימן ברכה...


הדרך השנייה: לסמוך על הקב"ה - להרבות במצוות ובמעשים טובים ולהנאות משני העולמות גם יחד

 

מהי אם כך, האפשרות שכדאי לבחור?!...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏