נח- למה נקרא שמה "תיבה"?

"וורט קצר פרשת נח". מדוע נקראה "תיבת נח" בשם: "תיבה" ולא אוניה או ספינה? ביאור נפלא של המגיד ממזריץ' זצ"ל על הפירוש ממידותיה של התיבה לשמירת הלשון ובנוסף "מהם ראשי התיבות של המילה מבול"?

"מדוע נקרא שמה תיבת נח?"

מדוע השתמשה התורה בשם "תיבה" דווקא ולא כפי שהשתמשה אצל זבולון בשם אוניה שנאמר: "והוא לחוף אוניות ישכון" או כפי שנכתב אצל יונה המילה "ספינה"? מדוע כאן דווקא תיבה?!

מבארים חז"ל: "תיבה" היא אותיות של:  בית ה' הקב"ה לא עזב לרגע את התיבה ואף חתם אותה בשמו.

בעלי המוסר מפרשים את הפסוק: "צהר תעשה לתיבה"  על המחסום שהאדם צריך לשים ללשונו המוציאה מילים = תיבות מהפה. 
צריך האדם לעשות צוהר לתיבה על מנת שתהיה לו שליטה ובקרה על כל תיבה ותיבה...

ספר "עבודת ישראל" מביא בשם המגיד ממזריץ' רעיון לזה ממידות התיבה: 

300 אמה אורך = ש    50 אמה רוחבה = נ     30 אמה קומתה = ל

סה"כ אותיות ל.ש.נ = לשון ומהלשון יוצאת "תיבה" = מילה 

וכשם ש"תיבת נח": הייתה חתומה בשמו של ה' כך יחתום האדם את שם ה' בפיו תמיד בכל "תיבה" שמוציא מפיו...

לא בכדי הגנה התיבה על האדם מפני המבול. מבו"ל ראשי תיבות: מוות וחיים ביד לשון...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏