נח- למה מתו דור המבול דווקא במים?

ם ולא בעונש אחר. מספר טעמים לעונש הקשה שקיבלו דור המבול בכך שהם והחיות הוטבעו במי המבול. ולא בכדי הקב"ה הענישם דווקא ע"י המים... ו"סיפור לפרשת נח" הממחיש את טעמו של מרן הבית יוסף

"הנני מביא את המבול מים על הארץ..."

למה מתו דור המבול דווקא על ידי הצפה במים?

האר"י הקדוש על פי דברי קבלה:
הקב"ה הטביל את כל העולם במים על מנת לטהר אותו כמו טהרה במקווה. הוא מוסיף שהמבול נמשך 40 יום כנגד 40 סאה שבמקווה...

ר' חיים ויטאל בספרו "שערי קדושה":
האדם מתופעל מ-4 יסודות (ארמ"ע): אש, רוח, מים, עפר. 
מים הם מקור התאווה. חייב להיות ויסות לכל דבר תאווה היא דבר טוב בלעדיה אין קיום לעולם אך במינון נכון - בדברים המותרים!. 

כל התענוגות באדם באים מיסוד המים שבאדם - לא בכדי כל המלונות שוכנים למרגלות חופים ולא פעם נשמע אנשים שהולכים לים "כי זה מרגיע אותם" - עוצמת המים מתגברת על עוצמת התאווה ומרגיעה את נפש האדם... אצל דור המבול הייתה הצפה של התענוגות וחייבים הצפה של מים כדי לבטלה... 

זאת גם הסיבה שכדי לבדוק אם אישה סטתה משקים אותה דווקא במים...

תרוץ נוסף:
הדגים לא חטאו ולכן כדי לא לפגוע בהם העונש היה חייב להיות במים...

מרן הבית יוסף:
הקב"ה רצה לטהר את האוויר ומכיוון שהאוויר דוחה את המים ומסתנן דרכם (דוגמת הנרגילה שמעבר האוויר דרך כוסית המים מסננת אותו...) כל האוויר בעולם היה מזוהם עד שלא רק האדם השחית את דרכו אלא אפילו החיות (באו על שאינן מינם) והאדמה עד שמי שזרע מלפופונים קיבל קישואים... אוויר מזוהם מסננים על ידי המים...

ר' אליהו לופיאן זצ"ל הביא סיפור הממחיש זאת:

בבית חולים ותיק בארצות הברית התפרצו מחלות אין ספור בין המאושפזים.  וכל אחד שהתאשפז בשל דלקת ראות לדוגמה, עד מהרה התגלו אצלו מספר לא מבוטל של מחלות נוספות.. 
חוקרי רפואה מכל העולם הגיעו לעמוד על הבעיה אך ללא הצלחה. 

יום אחד הגיע פרופסור וציווה לפנות במידית את כל בית החולים ולשרוף אותו כליל. לפליאת חבריו הסביר כי קירות העץ של בית החולים ספגו את כל המחלות ומרבצי חיידקים מסוכנים שוכנים בהם. 

לא הייתה בררה ועל מנת לטהר את המקום שרפו את בית החולים ובנו אותו מחדש...  

כן הוא הנמשל:

כדי לטהר את העולם מהזוהמה שהייתה באוויר שבו נדרש להטביעו במים...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏