נח- אין רחמים על דור המבול!

י דור המבול וחרץ את דינם מיד למוות?! ואם חטאו בממון מדוע לא נפרע מהם בממונם?! "משל ונמשל לשבת נח" המבארים שהקב"ה אינו מרחם על מי שאינו מרחם על חבריו!

"כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ"

נשאלת השאלה:
בדרך כלל הקב"ה ברחמיו נפרע מהממון ורק אחר-כך נפרע הוא מהנפש (כשם שנגע בבית ובבגד מגיעים לפני הנגעים בגוף). 
מדוע אם כן, בדור המבול נפרע ה' מהם ולא ממונם?! למה ה' לא ריחם עליהם?!

תשובה:
 זו באמת דרכו של ה' להיפרע תחילה מן הממון אך אצל דור המבול לא ניתן היה לעשות זאת כיוון שהממון לא היה שלהם הם חמסו אותו מהאחרים...
ה' לא ריחם עליהם כיוון שגם הם לא ריחמו על חבריהם...

משל למה הדבר דומה:

שלדג עמד לו על שפת הים ושלה לו דגים להנאתו. לפתע דג גדול שתפס החל מדבר עימו ומתחנן: "אנא אל תהרוג אותי... החזר אותי למים... וכי אינך מרחם עלי?! יש לי אישה ומאות ילדים..." 
השלדג הסביר לדג שהוא מצטער אבל הוא רעב מאד ולא בכל יום מזדמן לו דג גדול שישביע את רעבונו...
הדג לא התייאש ואמר: "תבין שלדג יקר, אני עוד צעיר יש לי עוד זמן לחיות רחם עלי..."

תוך כדי תחנוניו של הדג מבחין השלדג בדגיגון הנפלט מפיו של הדג - זה שהדג טרף בטרם תפס אותו...

הביט אליו השלדג בכעס ואמר: "אתה בעצמך אינך מרחם על דגיגים קטנים ואתה מבקש ממני לרחם עליך?! ובבת אחת בלע את הדג החצוף!!!

כן הוא הנמשל:

דור המבול לא ריחמו על חבריהם -  גם הקב"ה לא יכל לרחם עליהם!... 

הקב"ה אינו מרחם על מי שאינו מרחם על חבריו!

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏