לך לך - האם חזרנו בתשובה?

"משל ונמשל לפרשת נח". "משיב הרוח ומוריד הגשם" עצם העובדה שרק בימים הללו אנו מתחילים לשאול ולבקש גשמים היא האסמכתא לכך שחזרנו בתשובה האומנם?!. משל נפלא על הדרך שצריך האדם לצפות לגשם...

"משיב הרוח ומוריד הגשם"

בימים אלו אנו מתחילים לשאול ולבקש גשמים לאחר המתנה של שבועיים וזאת כדי שעולי הרגלים שבירושלים יספיקו להגיע למקום מגוריהם, מבלי שהגשם ישבש את הגעתם הביתה. 

חז"ל עמדו על כך שזוהי ההוכחה הטובה ביותר ששבנו בתשובה.

הכיצד?! 

לאחר חודש אלול וראש השנה הגענו ליוה"כ כשאנחנו מבקשים סליחה האחד מהשני. אך לאחר החגים, מי אמר שאכן חל בנו שינוי כל שהוא בעניין שבין אדם לחברו?! זוהי אם כן ההוכחה לכך אם כל אחד מוכן לוותר על שבועיים גשם בשדהו כדי שחברו יגיע הביתה ללא קושי הרי ששבנו בתשובה...

לצערנו היום הדור תפוס בחשיבה שטחית, נצמדים לחדשות בקשב רב, ומה שהחזאים אומרים קודש קדשים הוא ל"ע. ממילא אין כבר צורך להתפלל על הגשם כי ממה נפשך אם אמרו שיהיה גשום למה לכוון בתפילה?! ואם אמרו שלא ירדו גשמים מה תעזור התפילה?! 

משל שהביא אחד מגדולי הדור על כך:

יזמים מהעיר הגדולה הגיעו לכפר נידח על מנת להפעיל בו רכבת קלה. אנשי הכפר שרובם היו עגלונים פרימיטיביים היו חשדניים במקצת, ושאלו כיצד הרכבת תנוע? היכן יהיו הסוסים? המתכננים הבינו את הבעיה והסבירו להם שזה עובד על מנוע.
הכפריים היו בטוחים שהסוסים יהיו מוסתרים היכן שהוא ועל כן המתינו לסיום הנחתם של המסילות. משהחלה נסיעת המבחן של הרכבת בעלת 10 הקרונות הנעה ללא סוסים, נאלצו חכמי הכפר לשכור שני חוקרים שיגלו היכן הסוסים...

לאחר שבוע הגיעו החוקרים והודיעו כי כבר פתרו 90% מהתעלומה. לסקרנותם של מועצת החכמים השיבו: "התחבאנו בקרון האחרון וגילינו שהקרון שלפניו גורר אותו, עברנו לאחר ואף שם התגלה שהקרון שלפניו מושך אותו, וכך בכל 9 הקרונות שבדקנו עד הקטר" 

"נו.. והיכן הסוסים ?" פרצה השאלה. "זהו.." ענו החוקרים בגמגום "טרם הצלחנו להבין איך הקטר נוסע?.. אבל 10% לעומת 90% שפתרנו זה הישג הלא כן?!....

והנמשל ברור מאליו: 

מי שחושב שהגשם אינו מגיע מה' יתברך אלא תלוי בזרמים ורוחות המשפיעים על כיוונו וחוזקו, יישר כוח! הוא הצליח להבין איך הקרונות נוסעים אך לא השכיל לשאול את עצמו היכן הקטר?!... מי הוא "משיב הרוח ומוריד הגשם"?! 

ועל כך פתח הרמב"ם את ספרו הגדול משנה תורה: "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא לכל הנמצאים".

הבה לא נתעלם מן הקטר, נכוון בתפילתנו ונקבל גשמי ברכה!...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏