בראשית- "למה נקראת שבת בראשית?"

וחדים לא מצינו שם של שבת על שם הפרשה של השבוע. אם כן מדוע דווקא השבת הזו נקראת על שם פרשת השבוע "שבת בראשית?! ביאור נפלא של האדמו"ר מבעלז על דברי המדרש: הכל יודוך והכל ישבחוך זו "שבת בראשית"...

למה נקרא שמה: "שבת בראשית"?

בכל השבתות שלהם שמות מיוחדים לא מצינו שם של שבת על שם הפרשה של השבוע.

לדוגמה: 
שבת הגדול - על שם שהנס הגדול, שבת פרה, שבת זכור, שבת שקלים ושבת החודש על שם הקריאה בתורה. שבת שובה ושבת חזון על שם ההפטרה...

אם כן מדוע דווקא השבת הזו נקראת על שם פרשת השבוע?!

הגמרא בבא בתרא (דף קכ.) מביאה:
"וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל" ר' יוסי הגלילי אומר: מועדי ה' נאמרו שבת בראשית לא נאמרה.

והגמרא שואלת: 
מה הכוונה? 

והיא עונה: 
מועדים ה' אמר לנו לעשות ואנחנו קובעים אותם כשבת או כשבת שבתון. להבדיל משבת בראשית שלא עם ישראל קובע אותה אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו.
הקב"ה קבע שלאחר כל שישה ימים יבוא יום השביעי ויהיה שבת...
יוצא אם כן,  שלאחר שעברו כל החגים שאנחנו קבענו מגיעה שבת בראשית שקבעה הקב"ה..

לכן נקראת היא "שבת בראשית"

ספר נזר התורה מביא מדרש:

הכל יודוך והכל ישבחוך זו "שבת בראשית" ונשאלת השאלה מה הקשר?!

מבאר האדמו"ר מבעלז:
למלאכים יש 6 כנפיים בכל יום משבחים הם בכנף אחד וכשמגיעה שבת לא נותר להם כנפיים והקב"ה אומר להם: "ביום שבת אין לי צורך בכם בני ישאל ישבחו לי"

ולכן דווקא ביום שבת ישנם זמירות מרובות ו"שירת הבקשות" 

ובזה נבין עוד טעם למנהג  קריאת שיר השירים בעת כניסת שבת קודש, כי היא הזמן  שניתן לאדם הכוח לומר שירה ואז מעורר השירה...

כל זה נכון לגביי כל שבת אבל בשבת בראשית - השבת הראשונה שבבריאה הרי נבראו המלאכים ביום השני ואם כך נותרה להם כנף אחת ליום שבת... לכן בשבת זו שיבחו את הקב"ה גם המלאכים וגם אדם הראשון וזהו שאומר המדרש: הכל יודוך והכל ישבחוך זו "שבת בראשית"

כיוון שבשבת זו מלאכים ואדם הראשון - הכל הודו להקב"ה...

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏