בראשית- תוספת כוח לאדמה

"פרשת בראשית והלקח ממנה". רעיון לפרשת בראשית שכספו של האדם או התוצרת שהוא מביא לביתו, הכוח והשפע מגיעים בזכות מצוות הצדקה שהוא נותן... הקב"ה מברך את פרי עמלך בהתאם לנתינה שלך!!!...

תוספת כוח לאדמה

"כִּי תַעֲבֹד אֶת-הָאֲדָמָה, לֹא-תֹסֵף תֵּת-כֹּחָהּ לָךְ"

קין והבל רבו על הירושה ושאבו את כוח הלחימה משמם.

קין - "קניתי איש את ה'" כל העולם הוא קניינו האישי רוצה את האדמה...

הבל - "הבל הבלים הכל הבל" האדמה לא מעניינת אותו כל דבר שהוא בעל אחיזה בקרקע ממנו והלאה...

לכן קין מקבל את כל האדמה והבל מקבל את מה שמעליה.

האפסורד הוא שלמרות החלוקה קין מקנא באחיו וקם עליו להורגו נפש. מה שלבסוף קרה ששניהם מתו בחיי אביהם.. 

אם כך נשאלת השאלה: 
"על מה רבתם"?!... 

רבו ומתו על דבר שלבסוף כלל לא הגיע אליהם אלא לאחים הנוספים שהביאו אדם וחווה בהמשך... 

הרב צימרמן מביא: 
שבין קין להבל היה הסכם יישכר וזבולון. 

כאשר קין עובד אדמה - עולם הזה, והבל מתבודד בהרים ועובד את ה' כפי שהאבות עבדו רועה צאן - עולם הבא... 

וממה הוא מתפרנס?

קין מפרנסו ובתמורה לחלק בעולם הזה שמקבל הבל מקין הוא - הבל, מפריש לקין חלק לעולם הבא...

באיזה שהוא שלב קין מאוכזב מהעסקה ולבקשת ה' מביא קורבן את הפסולת של פרותיו. ה' שועה למנחתו של הבל שהביא מבכורות צאנו וקין קם על והורגו.

באותו רגע מודיעו הקב"ה: "כִּי תַעֲבֹד אֶת-הָאֲדָמָה, לֹא-תֹסֵף תֵּת-כֹּחָהּ לָךְ" 

דע! כל מה שקיבלת יבול בשפע עד כה, אין זאת אלא בזכות הלימוד של הבל.

כעת שהבל איננו כל השפע שקיבלת על מנת לפרנסו מבלי שתחסר יעלם!

לקח גדול עבורנו:

כל עוד אדם מפריש מנכסיו להחזקת תלמידי חכמים הרי שכספו מקבל כוח ומתחזק והשפע מצוי בידו. 

אך חלילה לנו מלשכוח שכל השפע מגיע בזכות לימוד התורה שלהם וברגע שפוסק האדם מלתת ירגיש הוא מיד את החיסרון בכיסו...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏