בראשית- במה הקב"ה משקיע?!

"הכל בשביל לימוד תורה". מהו ערך של שעת לימוד תורה, אם כן "מדוע אני צריך לקיים מצוות"?! "סיפור לפרשת בראשית" שמביא הרב ראובן קרלשטיין להבנת ערכן של מצוות בדרך של "משל ונמשל לשבת בראשית"...

במה הקב"ה משקיע?!

"אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי" (ירמיהו לג',כה')

הקב"ה ברא את כל היקום בשביל התורה. 
נדמיין לעצמנו שהיו באים לביל גייץ (דורג עד לא מכבר בין עשירי העולם...) ומבקשים ממנו להשקיע 10,000 ש"ח בעסק קטן האם הוא יסכים? בוודאי שלו תשובתו תהיה: "אני לא מתעסק עם סכומים קטנים כאלה..."

הקב"ה השקיע בבריאה סכומים שהם מעבר לדימיון שלנו ומהיכולת לתפוס סכומים בסדר גודל שכזה, וכל זה בשביל התורה. כעת עלינו להבין מהו ערכה של תורה!

הרב ראובן קרלשטיין שליט"א הביא סיפור מליצי המשמש כמשל למה הדבר דומה:
 
 
ברוסיה היה אוליגרך יהודי - עשיר גדול ולו עסקים מסועפים שבחלקם היה לו שותף לעסקים גוי עשיר אף הוא. לא פעם קינא העשיר בהצלחתו של היהודי וניסה להתחקות אחר הצלחותיו וראה הצלחה... כאשר היהודי קנה מניות בחברה כל שהיא רץ הגוי והשקיע אף הוא ובכל פעם התברר למפרע שהייתה זו השקעה נבונה...

יום אחד שאל העשיר הגוי את מזכירו: "אמור לי מתי חל יום הכיפורים אצל היהודים"? המזכיר בדק והגביר ביקשו לרשום ביומן שעליהם להגיע לבית הכנסת היהודי...
 
בערב יום הכיפורים הגיעו השניים וישבו בין קהל המתפללים כשכיפות לראשיהם. עיניו של הגוי כבר קלטו את ידידו היהודי יושב במזרח כשעיני כל נשואות אליו בטרם החלה מכירת ה"כל נדרי".

הגבאי עלה לדוכן והכריז: "כל נדרי"! הגביר היהודי כבכול שנה הרי ם את ידו ואמר 10,000$. כבר בתחילת המכירה היה ברור שכבכל שנה הגביר ייקח את המצווה החשובה הזו...

אך לפתע הורה הגוי למזכירו לומר 20,000$ המזכיר הרים את ידו והגבאי הכפיל את הסכום. הגביר היהודי לא התרגש במיוחד והציע 50,000$ סכום שלרוב הנוכחים היה משכורת תלת שנתית... 

אך הגביר הגוי אמר למזכירו תכפיל מהר...המזכיר משתאה, מרים את ידו ומציע 100,000$ והוא זוכה במצווה של "כל נדרי"...

המזכיר שואל את ה"בוס": "תגיד לי אתה יודע מה קנית"?! 
"ממש לא!" השיב הגוי המבולבל...

"אז מה פתאום שמת על זה סכום כל כך גבוה"?! הקשה המזכיר
הו... אז השיב הגוי: "אינני יודע מה זה, דבר אחד ברור לי שאם היהודי הזה שם 50,000$ זה שווה לא פחות מ- 100,000$..."

כן הוא הנמשל: 

 אומר הרב קרלשטיין: "אינני מבין מהי ערכה של מצווה או מהו ערכה של דקת לימוד תורה. אך אני משער שהרמב"ם כן ידע, רשב"י בוודאי שידע... ואם הם השקיעו כל כך הרבה בלימוד התורה סימן שההשקעה אכן שווה!!!...

הקב"ה השקיע את כל הבריאה בשביל התורה!!! בואו נצטרף למי שמבין ונשקיע גם אנו...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏