משמעות מלחמת יון ביהדות

"סיפור לחג חנוכה". "חנוכה וההבדלה במוצאי שבת" מלחמה של פנימיות וחיצוניות. רעיון נפלא המלווה ב"סיפור לחנוכה" המבטא את המהות של יון לעומת מהותו של ה-אדם כפי שבא לידי ביטוי בשמם...

"הקשר בין חנוכה וההבדלה במוצאי שבת"


פנימיות וחיצוניות

 

יון טענו שאין פנימיות וחיצוניות. במושגים שלנו: מה שרואים בפנים זה מה שיש בחוץ.

 

מעניין לראות שאפילו בשמם "יון" זה בא לידי ביטוי: יון (במילוי אותיות) נכתב כך: 


יוד  וו  נן. 


בכל אות מהשם יון – הגלוי הוא שווה לנסתר (מבחינת גימטרייה), כל מה שרואים בפועל, זה גם הנסתר שלא רואים:


י = וד      ו = ו      נ = ן. 


במילים אחרות החיצוני = לפנימי. 


כאשר טענתם: אדם לא יכול להתעלות יותר מהגובה שלו...

 לעומתם, עם ישראל שונה בתכלית


אומר הנביא: "ואתם צאני צאן מרעיתי - אדם אתם" (יחזקאל ל"ד, ל"ג) ואמרו חז"ל: "אתם קרויים אדם ואין אומות העולם נקראים אדם". ובמה שונים אנו מאחרים? במה אנו היהודים מתעלים מהאחרים? בתפילה לה'.

 

אם נשים לב גם בשם "אדם" בא הדבר לידי ביטוי: 

אדם (במילוי אותיות) נכתב כך:  אלף דלת מם האותיות הנסתרות של אדם הם: מתפלל.


אנחנו יודעים שאדם מסוגל להגביה לשחקים על ידי עבודה על הפנימיות, והיוונים כדי לחדור לעם ישראל הכניסו חיצוניות כמעלה גבוהה - פיתוח הגוף, ספורט וכד', בזה הצליחו להביס אותנו ולצעירנו עד היום....

 הסיפור הבא ימחיש את ניצחון היוונים:

 

מסופר שרב עלה למונית בימי חג החנוכה בזמן משחק כדורגל מכריע בין ישראל ליון. במהלך הנסיעה, הנהג פתאום צעק: יש!!! "מה קרה"? שאל הרב.

 

"ישראל ניצחו את יון בכדורגל 1 אפס" השיב בהתלהבות נהג המונית.

אמר הרב: מה אתה אומר, יון נצחו אותנו 0-2 ...

"לא הבנת הרב, אנחנו ניצחנו 0-1 ". השיב הנהג בזהירות...

"כן הבנתי...", אמר הרב בהשפלה, "יון ניצחה 0-2 ".

"לא!!!, אנחנו ניצחנו..." צעק הנהג. 


ולפתע הנהג הבין שהרב רוצה לרמוז משהו ושאל: "למה הרב מתכוון?"

 

השיב הרב: פעם אחת הם ניצחו אותנו בזה שהכניסו את המשחק כדורגל לעם ישראל, זה היה 0-1 לטובתם.

 

אבל אם הם הצליחו להכניס את זה כל כך חזק שאנחנו מנצחים אותם (מנצחים את המאמן) יוצא איפה, הם ניצחו אותנו למעשה פעמיים 0-2...."

 

בחנוכה אנו מודים "על המלחמות" הייתכן?! והתשובה כן! המלחמה נמשכת עדיין...

 

חנוכה שמח!

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏