בראשית- כולם תלויים ועומדים

"משל לפרשת בראשית". "יום השישי ויכולו השמים והארץ וכל צבאם". "יום השישי כולם תלויים ועומדים עד יום השישי, הוא שישי בסיון המוכן למתן תורה" כל העולם בלחץ האם יקבלו ישראל את התורה מדוע?! "משל ונמשל לפרשת השבוע בראשית" המבארים את החשש הגדול של הבריאה מהשישי בסיוון ים קבלת התורה... מהי הסיבה שבהוצאת ספר התורה (בחלק מהעדות) אומרים את הפסוק: "ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגויים ה' מלך"?

כולם תלויים ועומדים 

"יום השישי ויכולו השמים והארץ וכל צבאם"

רש"י מבאר את המשמעות של תוספת ה' הידיעה בהיום השישי :

"הוסיף ה' בשישי בגמר מעשה בראשית, לומר שהתנה עימהם על מנת שיקבלו עליהם ישראל חמישה חומשי תורה. דבר אחר: יום השישי כולם תלויים ועומדים עד יום השישי, הוא שישי בסיון המוכן למתן תורה" 

ועוד באותו עניין על הקשר עם יום השבת מביאה הגמרא (שבת פח, א) :

"השישי ה' יתירה למה לי מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית, ואמר להם אם ישראל מקבלין את התורה מוטב ואם לאו אני מחזיר אתכם לתהו ובהו". כולם תלויים עד מתן תורה שישי בסיוון...

משל למה הדבר דומה:

מדינת ישראל החליטה לבדוק את כדאיותו ותרומתו של "מכון וייצמן" ברחובות, האם יש הצדקה לקיומו או אולי יש לסוגרו לאלתר.

כמובן שלקראת הביקורת נכנסו במכון ל"הילוך גבוה" כל אחד מהפרופסורים דחק באנשיו להציג את עבודותיהם על מנת להראותם בזמן הביקורת... הן כל אחד מבין שמשרות מכובדות כשלהן יכולות להיעלם ביום המחרת...

כל המדענים לחוצים אך האם גם הגנן והאינסטלטור יש להם ממה לחשוש? הרי הם לא מדענים?!... לכאורה נראה שלא! 

אך אין הדבר כן, עליהם להבין שאם המכון ייסגר לא יהיה צורך גם בהם וכל אנשי האחזקה יפוטרו אף הם לאלתר!....

נמצא שהוועדה מגיעה לבדוק את המדענים אך הסכנה מרחפת על כל עובדי המכון...

הנמשל ברור מאליו:

 כך היה גם בבריאת העולם, כל היקום נמצא במתח האם בני ישראל יקבלו את התורה ולא רק העולם אלא כל הבראה הציפורים, המלאכים, החיות והמאורות כיוון שאם אין עולם אין צורך גם בקיומן של אלו....

זוהי הסיבה שבהוצאת ספר התורה (בחלק מהעדות) אומרים את הפסוק: "ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגויים ה' מלך" שכל קיומם הוא בזכות ספר התורה...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏