וזאת הברכה- ביטול תורה = פירוק המורשת

"משל לפרשת וזאת הברכה". משל ונמשל שסיפר החפץ חיים לכמה מתלמידיו המביאים לתובנה כי ביטול תורה עוקר מורשת שהנחילו האבות ירושה מדורי דורות...

ביטול תורה = פירוק המורשת

"תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב"


מסופר שבאחת הפעמים עת נכנס רבי ישראל מאיר הכהן מראדין הידוע בכינויו "החפץ חיים" להיכל הישיבה, הבחין בכמה תלמידים המפטפטים מחוץ בית המדרש ומבטלים את זמנם לריק...

ניגש אליהם הרב ואמר להם: ברצוני לספר לכם סיפור שהוא משל:

בעיירה אחת היה אדם שיצא מדעתו והלך ועקר שני פסי רכבת מהמסילה על מנת להניחם כקורות לביתו. כמובן שכל הקהילה קמה על רגליה ופנתה אליו להחזירם מיד למקומם!. 

אחד אף העיז וקרא לעברו: "שוטה שכמוך! יש לך מושג איזה אסון יכול להיגרם כתוצאה ממעשיך?!"

הסתובב האיש לעברו וכשבבת צחוק על פניו הפטיר ואמר: "תגיד, ונראה לך ששני הפסים הללו מתוך אלפי הקילומטרים של המסילה הן אלו שיפריעו?!...

כן הוא הנמשל:

המשיך החפץ חיים והסביר לתלמידיו: התורה עוברת בירושה אלפי דורות, "תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב" כל דור מעביר את הלפיד לדור שבא אחריו. כדי להעביר זאת נכון עלינו לשבת וללמוד אדם שמאבד זמן יקר של לימוד למעשה מפרק את המורשת - דומה הוא לזה המפרק ברזלים מהמסילה... 

באמת נראה שביזבז כמה דקות של לימוד אבל הנזק שייגרם מכך עצום במימדיו...

שמעו התלמידים ונכנסו מיד להמשיך בלימודם...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏