שמחת תורה- למה דווקא לאחר כיפור?

"שמחת תורה דרשה". מדוע שמחת תורה מגיעה לאחר סוכות ורק לאחר שמסיימים את התורה? והלא ראוי היה לחגוג כשמקבלים את התורה- בחג השבועות?! משל ונמשל המבארים את השמחה שבשמחת תורה דווקא לאחר יום הכיפורים...

שמחת תורה

למה דווקא לאחר כיפור?

שולחן ערוך פסק: "קורין יו"ט האחרון שמחת תורה לפי ששמחים ועושין סעודת משתה לגומרה של תורה".

שאלה: 
מדוע חוגגים את שמחת תורה לאחר סוכות ורק לאחר שמסיימים את התורה? והלא ראוי היה לחגוג כשמקבלים את התורה- בחג השבועות?!

התירוץ יובן ע"פ משל: 

לאחד שהתחתן עם אישה שלא הכיר, ולאחר החתונה גילה שהיא סובלת משיגעון ומצבה הנפשי מעורער. בעקבות הפרשה בה העלימה האם את בנם המשותף, נעצר הבעל ונשלח לכלא למאסר עולם. והנה הגיע אליו הסוהר והודיע לו כי המלך נאות לבקשת בתו והוא בחר בו לחתנו! 

האסיר, שידע את המשמעות שלקיחת אישה ללא בדיקה הבין שאם יסרב חייו תלויים בכך, והעדיף את חייו על פני הסיכון - והסכים לחתונה. זאת למרות שחששו כעת הוא כפליים, כיון שאם המלך נתן את ביתו דווקא לאסיר ולא לאחד הרוזנים כנראה שהמצב גרוע מאוד...

במשך חצי שנה היה מודאג מאוד, ורק לאחר שראה כי בת המלך כלילת המעלות, רק אז שמח לבו על הצלתו ועל נישואיו עם בת המלך.

נמשל: 

לפני מתן תורה הייתה חכמת הגויים מושלמת למראה עיניים, ואף בני ישראל שהיו במצרים הלכו אחריהם ועבדו ע"ז עד שהגיעו למ"ט שערי טומאה. אך אז התגלו המצרים כעם אכזרי, שלא בחל בשום דרך על מנת לענות את בני ישראל, ואילו בני ישראל היו נתונים בסכנה גשמית ורוחנית כאחד. 

עד שבא משה והביא בשורה להוצאתם ממצרים בתנאי אחד: "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה"- שישאו לאשה את התורה הקדושה, בתו של המלך.

חששם של בני ישראל היה גדול, שמא מום יש בתורה? ולאחר שראו שביוה"כ ה' מוחל על עוונותיהם, ואפילו על חטא העגל החמור - רק אז הבינו שהתורה תורת חיים היא, ואף החוטא דינו בתשובה, ואז הייתה שמחתם שלמה ושהיא איננה דומה לקודמתה. 

זוהי השמחה הגדולה בשמחת תורה!...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏