שלשת הרגלים כנגד חטא העגל

"סוכות דבר תורה קצר". המבאר כיצד ניתנו לנו שלשת הרגלים על מנת לכפר על חטא העגל... בנוסף רעיון נפלא של ספר כותנות עור המראה איך בלעם הרשע מנסה לעורר את חטא העגל... ועל כך הוכיחה אותו האתון: "למה זה הכיתני שלוש רגלים"...

שלשת הרגלים

הבן יהוידע מביא: "וירא העם כי בושש משה לרדת". בשש = בא שש, בשש שעות של היום ירד משה ועצר את העגל.

איך מכפרים על חטא העגל? = על הדבקות של 6 שעות בעגל?

תשובה: מבטלים אותו ב-60. 60 כפול 6 = 360.

מניין יש לנו 360 שעות של דבקות בה'? 

בשלשת הרגלים: 7 ימים של פסח, 1 של שבועות, 7 של סוכות= 15 יום. 

15 כפול 24 שעות = 360 שעות (שמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו) אם כך יוצא ששלושת הרגלים מבטלים את חטא העגל... 

ולכן אמרו חז"ל: כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה כי כל מה שנתן ה' 360 שעות של מועדים זה כדי לבטל את חטא העגל. 

זה שמבזה את המועדות ועובד בהם הרי הוא מחזיר את חטא העגל = עובד עבודה זרה. 

"אלה אלהיך ישראל", וכנגד זה "אלה מועדי ה'".

ספר כותנות עור מוסיף: 

בלעם מנסה לעורר את חטא העגל: "וישת אל המדבר פניו". 

אונקלוס מבאר: ניסה להזכיר את חטא העגל. 

ואיך הוא יוכל לעשות זאת, הרי יש מועדים שמבטלים אותו?! 

לכן הוא מנסה לעקור את המועדים, ובכך למעשה לעורר מחדש את חטא העגל. 

וזהו שאומרת לו האתון: "למה זה הכיתני שלוש רגלים" - למה אתה מנסה לעקור אומה שיש לה 3 רגלים. 

וכעת הטעם מובן - זו הדרך היחידה לעורר את חטא העגל...

הבה ננצל את ימי חג הסוכות לדבקות בה' יתברך...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏