שמחת תורה- דווקא לאחר סוכות!

"דבר תורה קצר שמחת תורה". לתורה יש ערך מיוחד כי מלבד ההוראות יש בה גם מורשת אבות... מה מיוחד בתורה שקישרוה לקהילת יעקב?! ביאורו הנפלא של הרב משה פיינשטיין זצ"ל המביא שהכי מתאים לעשות שמחת תורה לאחר סוכות!...

דווקא לאחר סוכות

שאלה: 
למה לא קבעו בחג הזה לקרוא בתורה כמה שיותר ולרקוד עם ספר התורה פתוח? 

תשובה:
לומר לכולם- כל אחד יכול לשמוח עם התורה. לא רק הידענים, אלא גם אלו שלא זכו...

למה דווקא אחרי סוכות?
חג הסוכות מסמל את האחדות מקבצים את ארבעת המינים יושבים בסוכה ומזמינים אושפיזין (כל מהות הסוכה כנגד כנגד אהרון הכוהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום שבזכותו היו ענני הכבוד). 

תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב

ר' משה פיינשטיין זצ"ל: מורשה=ירושה. 

משל למה הדבר דומה:

אשה שמקבלת פמוטים במתנה היא שמחה, אבל אם זה בירושה מסבתא שלה יש לזה ערך מיוחד. 

כן הוא הנמשל:

לתורה יש ערך מיוחד כי מלבד ההוראות יש בה גם מורשת אבות...

ומה מיוחד בתורה שקישרוה לקהילת יעקב?

כשם שס"ת רק כשכל יריעותיו תפורות ומחוברות יש בו קדושה, כך עם ישראל רק כשהם מאוחדים שורה עליהם שכינה. 

וכשם שאסור שאות אחת תיגע באות אחרת כך אסור לפגוע אחד בשני. וכשם שאות שהתרחקה יותר מידי פסולה, כך אסור להרחיק אף אחד. 

מה אם כן,  יותר מתאים לאחר סוכות מלעשות שמחת תורה?!...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏