שמיני עצרת ושמחת תורה

"משל קצר לשמחת תורה". הקב"ה אומר: עשו לפני יום אחד רק אתם ואני משל ונמשל שמביא המדרש לביאור העניין. "איך אפשר לשמוח בשמחת תורה"? רעיון נפלא של האדמו"ר מברסלב המבאר: שבעצם הריקוד לכבוד התורה הוא מנער מעלינו הרבה מן העוונות...

שמיני עצרת ושמחת תורה

שמיני עצרת ושמחת תורה- ביום אחד אוגר את כל החגים (בחו"ל עושים יומיים) חודש תשרי נקרא חודש שביעי = שבע = שֹובע של מצוות.

שמיני עצרת הקב"ה אומר: עשו לפני יום אחד רק אתם ואני.

משל למה הדבר דומה:

למלך שלאחר שבעת ימי משתה בהם עבדו שרת את כל הקרואים בנאמנות, ביקש מעבדו לעשות לו סעודה יום אחד לשניהם לבד - רק אני ואתה...

כן הוא הנמשל:

לאחר שבני ישראל מקריבים 70 פרי החג כנגד 70 אומות מבקש הקב"ה יום אחד לבד רק הקב"ה ובני ישראל ונותן לנו את שיני עצרת.

אין מצווה בחג רק לעצור ממלאכה ולהיות רק עם הקב"ה...

איך אפשר לשמוח?! 

אם אדם יודע ומבין את המשמעות של החיים, הוא יודע ומבין את הגדולה של הקב"ה לאחר שיצא אל הסוכה בדירת ארעי, הוא מבין שהכל בר חלוף וכעת הוא שמח על מה שה' נתן לו.


הריקוד מנער מעלינו הרבה מן העוונות - הפסולת שיש לנו. הכיצד?

האדמו"ר מברסלב: חז"ל מנו את מלאכת ההרקדה כאחת מל"ט אבות מלאכה, ומהי מלאכה זו? 

ע"י ניעור הנפה הפסולת נופלת והגרגירים הטובים נשארים. 

אומר האדמו"ר מברסלב: גם אנו ע"י ההרקדה בשמחת תורה מנערים מעלינו הרבה עוונות...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏