שמחת תורה- מהי השמחה? ומדוע בסוף המועדים?

"שמחת תורה דרשה". מדוע לאחר שזוכה האדם לבהירות הדעת לאחר הימים הנוראים, מתמלא לבו שמחה בחג הסוכות אם כן מדוע ששוב ליבו יתמלא שמחה ביום סיום התורה?! רעיון נפלא וההקבלה לברכת השיבנו שבתפילת שמונה עשרה...

מהי השמחה? ומדוע בסוף המועדים?

מדוע שמחת תורה היא דווקא בסוף המועדים? ומהי השמחה הזו? 

כדי להבין את התשובה נקדים שאלה אחרת:

בתפילת שמונה עשרה בברכת התשובה (השיבנו) מבקשים אנו שלשה דברים: 
א. השיבנו אבינו לתורתך. 
ב. וקרבנו מלכנו לעבודתך. 
ג. והחזירנו בתשובה שלמה לפניך.

לכאורה היינו צריכים לבקש תחילה על החזרה בתשובה בבחינת "סור מרע ועשה טוב", ורק לאחר מכן לבקש על לימוד התורה והתקרבות בעבודת ה', שהרי מה יועיל לימוד התורה אם עדיין לא שבנו בתשובה והתקרבנו לה'? זה כמו הטובל ושרץ בידו, מה תועיל לו הטבילה?!

תירוץ: 
אמנם הסדר הנכון לחזרה בתשובה הוא לחדול מן החטא תחילה ולאחר מכן לתקן את חטאי העבר, אבל מאידך לא תיתכן התחלה של חזרה בתשובה מבלי להתרומם לדרגה רוחנית כל שהיא באמצעות לימוד התורה, ומבלי התקרבות כל שהיא. 

וזהו מה שמסביר הספורנו על הפסוק "והשבות אל לבבך":  שתבחן את האמת מול השקר. השבת הלב=הבהרת האמת והיא השלב הראשון ורק אח"כ "ושבת עד ה' אלוקיך" כי כל עוד האדם לא מסוגל להבין שאמת ושקר ניצבים מולו ועליו לבחור, הרי הוא מסוגל לטעות בהכרת מעמדו הרוחני.

זה מה שאומר ה' "ובחרת בחיים" - לפניך הטוב והרע, בחר בחיים. 
וזהו שאמר דוד המלך "ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי". 

וכיצד מגיעים ל"והשבות אל לבבך" ול"בחרת בחיים"

התשובה היא: 
לימוד התורה. כאשר אדם עוסק בלימוד תורה, קובע שיעור ומתמיד בו, ההשתדלות להבנת עומק הדברים על ידה הקב"ה עוזר לו בבחירת דרך החיים.

נמצינו למדים כי תחילת הדרך לחזרה בתשובה היא להפנים את מציאות האמת בבהירות הדעת כדי שנוכל להבחין בדרך החיים האמיתית, והאפשרות היחידה להגיע אל הבהירות היא לימוד התורה. 

לכן כשאנו מבקשים בברכת התשובה אנו מקדימים תחילה "השיבנו אבינו לתורתך" - ותן לנו בהירות הדעת להבדיל בין אמת לשקר, ואז "קרבנו מלכנו לעבודתך" כדי שנוכל לחזור בתשובה, ואז "החזירנו בתשובה שלמה לפניך".

וזהו הדמיון לחגי תשרי: 
לאחר שזוכה האדם לבהירות הדעת לאחר הימים הנוראים, מתמלא לבו שמחה בחג הסוכות, וכאשר הוא מבין שכל זה התחיל מ"השיבנו אבינו לתורתך" אז לבו מלא שמחה ביום סיום התורה...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏