"אמרות לחג הסוכות"

"דבר תורה קצר סוכות". מהו הקשר בין קרבנות החג לאמירת הלל?! רעיון נפלא של הבני יששכר על ייחודיות ארבעת המינים: על כל צמח וצמח, ועל כל עץ ועץ יש מלאך שאומר לו- גדל! חוץ מארבעת המינים שה' בעצמו ואומר להם- גדל!...

אמרות לחג הסוכות

כל יום הוא חג בפני עצמו: מדוע בפסח אומרים חצי הלל ובסוכות כל יום גומרים את ההלל? 

הגמרא (ערכין י.) משיבה: "דחג חלוקין בקרבנותיהן ובדפסח אין חלוקין בקרבנותיהן". דהיינו שבסוכות הקרבנות הולכים ומתמעטים ושונה כל יום מחברו, ואילו בפסח כל יום מקריבים אותו דבר.

והקשר בין קרבנות לאמירת הלל: 
מכיוון שבסוכות כל יום הוא משהו שונה, לכן אין קשר בין הימים לחג הראשון, וכל יום נחשב לחג בפני עצמו, ולכן כל יום גומרים את ההלל.

 אבל בפסח שקרבנותיו בכל יום שווים, נגררים ימי חול המועד שלו אחר החג הראשון שבו גמרו את ההלל, ולכן אומרים בכל אחד מהם רק חצי הלל.


סוכות- 4 המינים
על כל צמח וצמח, ועל כל עץ ועץ יש מלאך שאומר לו- גדל! 

חוץ מארבעת המינים שה' בעצמו ואומר להם- גדל!

אומר הבני יששכר: רמז אמרתי "אעלה (=אתרוג ערבה לולב הדס) בתמר אחזה בסנסיניו". 

ה' בכבודו אוחז בהם ואומר להם- גדל!

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏