שיאה של התשובה היא בחג הסוכות

"משל ונמשל סוכות". הרי כישלון הוא מעידה - עברה שנעשית בשוגג ללא כוונה ואילו עוון משמעותו עברה שנעשתה במזיד?! תשובה נפלאה בדרך של משל ונמשל שמביא המדרש לאות כי בסוכות יש תשובה מיוחדת שבה הזדונות הופכים לזכויות...

"שובה ישראל עד ה' אלוקיך כי כשלת בעוונך"

כישלון - נפילה בשוגג, עוון - עבירה במזיד.

שאלה
איך יתכן לומר "כשלת בעוונך"? זהו ביטוי כלאים, שכן לא יתכן להיכשל בשוגג בעבירה שנעשית במזיד, וכיצד אומר זאת הפסוק?

תשובה
פסוק זה מדבר על התשובה שנעשית ביוה"כ והיא תשובה מיראה (=מהפחד של השנה הקודמת וצרותיה חוזרים בתשובה) ומכיוון שכך זדונות נהפכים לו כשגגות ויתכן לומר כשלת בעוונך...

אך "שיאה של התשובה היא בחג הסוכות", שאז התשובה היא מאהבה: 
"כי יצפנני בסוכה ביום רעה יסתירני בסתר אהלו בצור ירוממני. ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותי"

מדרש רבה מביא משל:

שניים שנאבקו בקרב חרבות. צחצוח החרבות למעשה לא גילה מי ניצח את מי, אך כעבור 4 ימים יצא האחד וחרבו מונפת אל על, ובכך הוכיח ניצחונו הו אז ידעו כולם כי הוא המנצח...

כן הוא הנמשל:

ארבעה ימים לאחר יוה"כ נותן בידנו ה' את מצוות הלולב ואנו מניפים אותו אל על לאות כי ניצחנו. 
זהו שנאמר "ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותי"- זוהי תשובה מאהבה שבה הזדונות הופכים לזכויות...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏