"המצטער פטור מן הסוכה"

"סוכות דרשה". מדוע רק בסוכות יש את הדין של "המצטער פטור מן הסוכה"?! והרי בכל מצוות התורה אין דין שמצטער פטור מן המצווה? נהפוך הוא- לפום צערא אגרא?! תירוץ מדהים של הבאר יוסף מאושרוב זצ"ל...

"המצטער פטור מן הסוכה"

שאלה: 
היכן נשמע במצוות התורה שמצטער פטור מן המצווה? נהפוך הוא- לפום צערא אגרא?! 

והשאלה מתעצמת לדברי האומרים שה' ביקש שנשב בסוכה לאחר יוה"כ, שבמידה ונגזר עלינו גלות תהיה זו (=השבוע של סוכות) כנגדה. 

ואם כך הוא, גדלה השאלה: הרי כל עניינה של הגלות הוא צער ואילו כאן המצטער פטור?!

סיפור: 
להבנת השאלה מסופר שר' חיים עוזר לא הרגיש טוב בסוכות, וכשבא אליו אחד הרבנים ביקשו ללכת לסוכה. 

ומכיון שהוא מצטער הוא פטור, אבל האורח חייב לכן שיילך לסוכה. לאחר כמה דקות הגיע ר' חיים לסוכה... 

שאל אותו הרב: הרי אמרת שאתה מצטער ופטור?! 

ענה לו ר' חיים: אני פטור מן הסוכה, אך כרגע יש לי הכנסת אורחים ובזה אין דין של מצטער...

אם כך, מדוע יש דין של מצטער דווקא בסוכות?

תירוץ: 
כל מטרת הישיבה בסוכה היא "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים". בני ישראל יצאו ממצרים לגלות של 40 שנה. כיצד נראתה הגלות הזו? 

מים לא חסר להם - "במחוקק במשענותם", 

מן ניתן להם מן השמיים וטעמו בו כל מה שרק רצו. 

העננים הגנו עליהם מכל צרה- באמת הייתה זו גלות, אך אף אחד לא הצטער בה, אפילו את הבגדים כבסו העננים ומכיוון שהסיבה היא "למען ידעו דורותיכם" אזי אסור להצטער מן הסוכה כי כך באמת היה ביציאת מצרים- אף אחד לא הצטער, ורק ע"י כך שלא יהיה צער אפשר להודות לה' ולעשות תשובה מאהבה, ולהפוך את הזדונות לזכויות.

צילא דמהימנותא = להסתופף בצילו של ה', ולכן שמים קישוטים בסוכה כי גם כך היה במדבר: ה' הזמין להם עצים ולזכר זה אין מצטער בסוכות (באר יוסף)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏