סוכות- זמן שמחתנו על מה השמחה?

"סוכות דבר תורה קצר". המשמעות של חג הסוכות. שיוצאים מנצחים עם לולב, זה מראה שה' רוצה שנמשיך לשרת אותו. זהו הניצחון הגדול והשמחה שיש בניצחון הזה...

חג סוכות- זמן שמחתנו

על מה השמחה? ומדוע דווקא בט"ו תשרי?

 

לאחר יוה"כ אדם יודע שה' מחל לו ומאיזה עונש הוא ניצל, וזוהי למעשה שמחה על מחילת עוונות.


הגאון מוילנא מבאר:

משה עולה בא' באלול ויורד בי' בתשרי. כשה' אומר לו סלחתי כדברך ביום י"א משה מקהיל את עם ישראל, בי"ב וי"ג אוסף כסף למשכן שנאמר "בבוקר בבוקר" - שני בקרים, וביום י"ד אמרו להפסיק להביא ומשה מוסר לחכמי הלב את הקמת המשכן, ובט"ו בתשרי חוזרים ענני הכבוד. 


ולכן דווקא בט"ו בתשרי נצטווינו לעשות סוכה.


רמז: "הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך". כשהקב"ה מביא אותנו לחדר שלו = סוכה = צילא דמהימנותא, צריכים לשמוח...

 

רבנו יונה: יתכן שה' מחל, אבל אולי הוא לא רוצה שנשרת אותו יותר?

 

אלא מזה שה' אמר למחרת יום הכיפורים לעשות לו משכן משמע שהוא רוצה שנמשיך לשרת אותו=יש לו חפץ בנו, ועל זה השמחה הגדולה.

 

וזהו המשל שיוצאים מנצחים עם לולב, זה מראה שה' רוצה שנמשיך לשרת אותו. 

זהו הניצחון הגדול והשמחה שיש בניצחון הזה...

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏