סוכות- זמן שמחתנו על מה השמחה?

ג הסוכות. שיוצאים מנצחים עם לולב, זה מראה שה' רוצה שנמשיך לשרת אותו. זהו הניצחון הגדול והשמחה שיש בניצחון הזה...

חג סוכות- זמן שמחתנו

על מה השמחה? ומדוע דווקא בט"ו תשרי?

 

לאחר יוה"כ אדם יודע שה' מחל לו ומאיזה עונש הוא ניצל, וזוהי למעשה שמחה על מחילת עוונות.


הגאון מוילנא מבאר:

משה עולה בא' באלול ויורד בי' בתשרי. כשה' אומר לו סלחתי כדברך ביום י"א משה מקהיל את עם ישראל, בי"ב וי"ג אוסף כסף למשכן שנאמר "בבוקר בבוקר" - שני בקרים, וביום י"ד אמרו להפסיק להביא ומשה מוסר לחכמי הלב את הקמת המשכן, ובט"ו בתשרי חוזרים ענני הכבוד. 


ולכן דווקא בט"ו בתשרי נצטווינו לעשות סוכה.

רמז: "הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך". כשהקב"ה מביא אותנו לחדר שלו = סוכה = צילא דמהימנותא, צריכים לשמוח...

 

רבנו יונה: יתכן שה' מחל, אבל אולי הוא לא רוצה שנשרת אותו יותר?

 

אלא מזה שה' אמר למחרת יום הכיפורים לעשות לו משכן משמע שהוא רוצה שנמשיך לשרת אותו=יש לו חפץ בנו, ועל זה השמחה הגדולה.

 

וזהו המשל שיוצאים מנצחים עם לולב, זה מראה שה' רוצה שנמשיך לשרת אותו. זהו הניצחון הגדול והשמחה שיש בניצחון הזה...

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏