סוכות- בסוכה ה' צריך למחול לנו!

"רעיון לסוכות" הממחיש שבעצם זה שאנחנו באים ומסתופפים תחת הסוכה של הקב"ה למרות שיצאנו חייבים בדין לאחר יום הכיפורים בכל זאת אם באנו להסתופף תחת צילה דמהימנותא - ה' צריך למחול לנו!

אם נכנסים לסוכה ה' צריך למחול לנו!

סיפור על רבי יהודה הנשיא

מסופר על רבי שכאשר בא אליו עגל והסתופף תחת מעילו לאחר שברח מן השחיטה, אמר לו רבי: "זיל (=לך) כי לכך נוצרת!" ומן השמיים כעסו עליו ו-13 שנה סבל ייסורי שיניים קשים מאוד.

שאלה: 
מדוע? הרי באמת לשחיטה נוצר הכבש? 

תירוץ
נכון, מגיע לו להישחט אבל אם הוא בא אליך מתחת למעיל אתה צריך לרחם עליו!...

כן הוא הנמשל:

אנחנו באים ומסתופפים תחת הסוכה של הקב"ה למרות שיצאנו חייבים בדין לאחר יום הכיפורים וצריכים שחיטה (=חייבים מיתה). 

בכל זאת אם באנו להסתופף תחת צילא דמהימנותא - ה' צריך למחול לנו!


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏