סוכות - הקשר בין התורה לסוכה

וילנא בו הוא עורך הקבלה בין התורה לסוכה והוא מצא קווי דימיון בין השניים. בנוסף רמז לשתי המצוות שקיומם נעשה עם כל הגוף - סוכה ויישוב ארץ ישראל...

הקשר בין התורה לסוכה

הגאון מוילנא: עושה הקבלה בין התורה לסוכה

סוכה=תורה

סוכה - נוהגת ביום ובלילה              תורה - נהגת ביום ובלילה
סוכה - נשים פטורות                       תורה - נשים פטורות

סוכה - צילתה מרובה מחמתה        תורה - לחסות בצילה של תורה

סוכה - 3 דפנות            תורה - 3, משולשת: תורה נביאים וכתובים

סוכה - גובהה 10 טפחים                    תורה - יש בה 10 דיברות

סוכה - רוחבה 7 טפחים                     תורה - יש בה 7 חכמות

סוכה - שטח הדופן 7x10=70             תורה - 70 פנים


סוכה ויישוב ארץ ישראל
שתי מצוות עושים עם כל הגוף - סוכה ויישוב ארץ ישראל. 

רמז לכך: "ויהי בשלם סוכו (=צריך להיכנס בשלמות לסוכה) ומעונתו בציון" - וגם ישוב ארץ ישראל עושים בכל הגוף...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏