סוכות - הקשר בין התורה לסוכה

"וורט לסוכות". רעיון גאוני של הגאון מוילנא בו הוא עורך הקבלה בין התורה לסוכה והוא מצא קווי דימיון בין השניים. בנוסף רמז לשתי המצוות שקיומם נעשה עם כל הגוף - סוכה ויישוב ארץ ישראל...

הקשר בין התורה לסוכה

הגאון מוילנא: עושה הקבלה בין התורה לסוכה

סוכה=תורה

סוכה - נוהגת ביום ובלילה              תורה - נהגת ביום ובלילה
סוכה - נשים פטורות                       תורה - נשים פטורות

סוכה - צילתה מרובה מחמתה        תורה - לחסות בצילה של תורה

סוכה - 3 דפנות            תורה - 3, משולשת: תורה נביאים וכתובים

סוכה - גובהה 10 טפחים                    תורה - יש בה 10 דיברות

סוכה - רוחבה 7 טפחים                     תורה - יש בה 7 חכמות

סוכה - שטח הדופן 7x10=70             תורה - 70 פנים


סוכה ויישוב ארץ ישראל
שתי מצוות עושים עם כל הגוף - סוכה ויישוב ארץ ישראל. 

רמז לכך: "ויהי בשלם סוכו (=צריך להיכנס בשלמות לסוכה) ומעונתו בציון" - וגם ישוב ארץ ישראל עושים בכל הגוף...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏