סוכות- להסתופף בצל השכינה

"משל לחג סוכות" משמעות של חג סוכות מבואר על ידי משל נפלא הממחיש שלאחר ר"ה ויוה"כ וההתעלות הרוחנית אומר הקב"ה - אם אתם רוצים לזכות בהגנתי על חייכם, בריאותכם ורכושכם ומשפחתכם- עליכם לחסות בצילא דמהימנותא - בסוכה.

להסתופף בצל השכינה

"אריה (אלול, ראש השנה, יוה"כ, הושענא רבא) שאג מי לא יירא". 

יש קשר הדוק בין הימים הנוראים לסוכות, שהרי החיתום נעשה רק בהושענא רבה ואומרים בו סליחות כשם שאומרים ביוה"כ. 

ומדוע יש קשר? ומהו הקשר?

יבואר על פי משל: 

כפרי אחד הגיע לעיר וראה אנשים מסתובבים כשעל ידם תלוי צינור. הוא הוקסם משלל הצבעים שיש לכל מוט וחשק אף הוא באחד כזה. 

נכנס לחנות ושאל את המוכר: מה  טיבם של המוטות הללו? 

ענהו המוכר: למוט הזה קוראים: "מטרייה" והוא מגן מפני גשם ומטר. 

נדהם הכפרי ואמר: "וכי באמת זוהי תעודת ביטוח מפני הגשם?!"

לא, צחק בעל החנות, אין היא מגינה מפני נזקי גשמים אלא ראה, כי אנשים מסתובבים איתה למקרה שירד גשם.

עדיין הזוהר של ההמצאה קסם לכפרי, קנה אחת וחזר לכפרו להראות לכל חבריו כיצד מוגן הוא מפני הגשם. 

נדהמו חבריו - "הכיצד מוט זה יגן מפני הגשם?!" התפלאו. 

צריך לשאתו ואז הוא מגן!

לאחר כמה ימים החל גשם עז ניתך ארצה. כולם חיכו לראות כיצד יגן המוט על בעליו, והכפרי מיודענו יצא כשהמוט תלוי על ידו ושב על עקבותיו רטוב עד לשד עצמותיו לקול צחוקם של חבריו. 

כעוס חזר לעיר של המוכר: רמאי! הפלתני בפח! התריס לעברו.

המוכר הבין מיד וצחק צחוק גדול: "הלכת עם מטריה סגורה ונרטבת?! 

הן מטרייה סגורה אין בה מועיל. יש לפתחה ולחסות תחתיה ואז אין נרטבים"...

כן הוא הנמשל: 

לאחר ר"ה ויוה"כ וההתעלות הרוחנית אומר הקב"ה - אם אתם רוצים לזכות בהגנתי על חייכם, בריאותכם ורכושכם ומשפחתכם- עליכם לפתוח את המטרייה ולחסות תחת צילה כל העת, להתגורר בצילא דמהימנותא בסוכה. 

כיצד? אוכל, שותה, ישן, מטייל ודר בסוכה כל שבעת הימים...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏