סגולה בסוכה שלא מדברים לשון הרע!

"סגולה לסוכה" שהביא הגאון מוילנא לסגולה מיוחדת שיש לסוכה שלא מדברים בה לשון הרע וההוכחה לכך... והקשר למה שמוסיפים בברכת המזון בימי חג הסוכות:"הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת"...

יש סגולה בסוכה שלא מדברים לשון הרע

(ישנם כאלו שמפחדים לדבר לשון הרע בסוכה, כיוון שהסוכה נמצאת ברחובה של עיר ויש חשש שהשכנים ישמעו...) 

אבל הגאון הביא רעיון מתוך האותיות המרכיבות את המילה סוכה:

5 מוצאות הם:

אותיות החיך- ג, י, כ, ק. 

אותיות השיניים: ז, ס, צ, ר, ש. 

אותיות הגרון: א, ה, ח, ע. 

אותיות השפתיים: ב, ו, מ, פ. 

אותיות הלשון: ד, ט, ל, נ, ת.

יוצא אם כך:

ס - שייך לשיניים
ו - שייך לשפתיים
כ - שייך לחיך
ה - שייך לגרון

היכן מה ששייך ללשון? אלא בסוכה יש סגולה שלא מדברים לשון הרע, שנאמר "תנצרני בסוכה מריב לשונות"

זו הסיבה שבסוכות מבקשים בברכת המזון "הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת"- בית המקדש. 

למה דווקא בסוכות? 

אלא כשלא מדברים לשון הרע יש סיכוי...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏