סוכות- הבן עולה על אביו

"דרשה קצרה לחג סוכות". תמיד האב גדול מהבן, כמאמר חז"ל: "אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם ואם ראשונים כבני אדם אנחנו כ..." למעט שלשה דברים וסוכות שבו עושים תשובה מאהבה הוא אחד מהם...

הבן עולה על אביו

בידוע שיש ירידת הדורות והבן תמיד פחות מהאבא, למעט שלושה דברים:

1. חיטה - מברכים בורא פרי האדמה, אם עושים ממנה לחם יש נטילת ידיים, המוציא וברכת המזון.

2. גפן - מברכים בורא פרי העץ, אם עושים ממנו יין יש ברכת הגפן וברכה מעין שלוש בסופה.

3. תשובה מאהבה - בתשובה מאהבה (לא כמו ביוה"כ ששם זו תשובה מיראה) שעושים בסוכות הופכים עבירה למצווה (עבירות נהפכות לזכויות).

ולכן בשלושת הדברים הללו הבן עדיף מהאב. רמז לזה:

1. בהפטרת שובה ישראל נאמר: "ישובו יושבי בצילו יחיו דגן ויפרחו כגפן" ומבארים זאת כך:

"ישובו יושבי בצילו" (=התשובה של סוכות שיושבים בצילא דמהימנותא ועושים תשובה מאהבה) יחיו דגן ויפרחו כגפן"

משולים הם לדגן והגפן שהבן עדיף על האב.

2. בפרשת קורח: "ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב" - כשאתה מתרומם ועושה תשובה מאהבה זה נחשב לכם כדגן וכגפן, שבשניהם הבן עדיף על האב...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏