ניצחון המספר 8 בחנוכה

"חנוכה דבר תורה". "למה מדליקים 8 נרות בחנוכה"? מדוע יוון שכבר יכלו להכנס להיכל, וטמאו את כל השמנים לא נכנסו לקודש הקדשים?! והקשר להדלקת 8 נרות בשמונת ימי החנוכה ...

ניצחון המספר 8 בחנוכה


"משמעות המספרים ביהדות"

 

המספר 6 - זה החומר. לכל חומר יש 6 צדדים כמו קובייה, 6 ימי עבודה, 6 שנים לזריעה...

 

המספר 7 - זו הצורה של החומר. מסביב לכל נקודה יש 6 נקודות בדיוק. שבת היא 94 . הצורה של יציאת = הצורה של השבוע, שמיטה הצורה של 6 השנים. 7 כפול 7 מצרים עד מתן תורה.

 

המספר 8 – זה התכלית. נמצא מעבר לחומר. 'שמונה' מהמילה 'שָמֶן'. שהכרס יוצאת מחוץ לגבולות הגוף (פותח מרפסת...) 8 = שמונה = שם של יעד מחוץ לגבולות החומר והצורה.

 

יון סגדו לצורה- 7, ללא תכלית- 8. לכן יכלו לנצח את ישראל במה שקשור ב- 7 , אבל ב- 8 לא יכלו לגעת.

 

ופירוש הדברים:

 

יש 8 דרגות קדושה במקומות כדור הארץ:

 

1 - חוץ לארץ

2 - ארץ ישראל

3 - ירושלים 

4 - בית המקדש

5 - עזרה בבית המקדש

6 - אולם

7 - היכל

8 - קודש הקדשים

 

יון יכלו להלחם עם הצורה- ההיכל, לכן נכנסו להיכל שהוא שביעי בדרגתו, וטמאו את... כל השמנים.

 

אך לקודש הקדשים לא נכנסו כי אינם יכולים לנצח 8....

 

רעיון נוסף:

מבחינה מספרית היכולת שלהם לגבור על ההיכל דווקא, באה לידי ביטוי גם בגימטרייה של שמם:

 

היכל בגימ' = 65 , יון בגימ' = 66 , לכן יכלו לגבור רק על ההיכל...

 

אין פלא אם כן שמדליקים 8 נרות בשמונת ימי חנוכה ...

 


חנוכה שמח!
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏