סוכות- ראשון לחשבון עוונות?

"דבר תורה קצר לסוכות". מדוע חג הסוכות הוא ראשון לחשבון עוונות? האם אי אפשר לעשות עבירות ב-4 הימים שבין יוה"כ לסוכות?! בנוסף שאלתו של הרב אלזרוב: "ולקחתם לכם ביום הראשון" - ראשון לחשבון עוונות! מה הקשר?! וביאורו הנפלא...

"ולקחתם לכם ביום הראשון" 

רש"י: ראשון לחשבון עוונות.

נשאלת שאלה: 
מדוע ט"ו בתשרי - חג הסוכות הוא ראשון לחשבון עוונות? האם אי אפשר לעשות עבירות ב-4 הימים שבין יוה"כ לסוכות?!

מתרצים: 

יוה"כ הוא תשובה מיראה וזדונות נהפכים בו לשגגות. יש דין- על העבירות, ויש חשבון- על הדברים שלא עשינו (=המצוות שיכולנו לעשות ובמקומן עשינו עבירות). 

סוכות זה תשובה מאהבה- ושגגות נהפכים לזכויות, לכן זהו יום ראשון לחשבון עוונות כיון שאילו הפכו לזכויות וצריך להתחיל לספור אותן כדי לקבל שכר..."ולקחתם לכם ביום הראשון" - ראשון לחשבון עוונות. שואל הרב אלזרוב: מה הקשר?

ומתרץ: כשיש הרבה עוונות הראשון שקופץ ומחייב את האדם זה הגזל, כפי שדור המבול עשו הרבה עוונות ולא מתו אלא על הגזל. 

ולכן מצווה התורה "ולקחתם לכם"- משלכם, כיון שאם לא תיקחו משלכם הגזל זה יהיה הראשון שיחייב אתכם בחשבון העוונות. כמאמר חז"ל: "סאה של עוונות גזל מקטרג בראש"...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏