למה עושים סוכה דווקא לאחר יום הכיפורים?

"דבר תורה קצר לחג סוכות". "למה עושים סוכות אחרי יום הכיפורים ולא לאחר פסח?" תירוצו הנפלא של החידושי הרי"ם - אין דעת לעובר עבירה, אלא אם כן עשה תשובה... רק לאחר שה' סולח ניתן לעשות סוכה...

"למה עושים סוכות אחרי יוה"כ ולא לאחר פסח?" 

הרי לפי הפסוק: "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים"

לכאורה אם כן, אחר פסח יותר מתאים?!

תירוץ של הטור: 

אילו היינו בונים סוכה לאחר הפסח,  הגויים היו אומרים שמפני החמה בנינו את הסוכה ולא לשם מצווה. לכן עושים סוכה דווקא בזמן שאנשים נכנסים לבית להוכיח שכל הישיבה בסוכה היא נטו למען קיום מצוות ה'...

תירוץ של חידושי הרי"ם: 

כתוב "למען ידעו דורותיכם" ולאדם אין דעת אם הוא לא חוזר בתשובה! (זאת ע"פ מאמר חז"ל: "אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות" - אין דעת לעובר עבירה, אלא אם כן עשה תשובה) 

יוצא איפה, שרק לאחר יוה"כ שכולם חזרו בתשובה יכול להתקיים "למען ידעו דורותיכם".

רמז לכך: סוכה ר"ת:  ויאמר ה' סלחתי כדברך.

רק לאחר שה' סולח ניתן לעשות סוכה...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏