שמחת תורה- אשריך ישראל מי כמוך!!!

"דרשה קצרה לשמחת תורה". שהביא משגיח ישיבת מיר, ר' ירוחם הלוי ליבוביץ' זצ"ל בעת ההקפות לכבודה של תורה, המבאר אנו שרים בשעת ההקפות: "אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה'!"...

"אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה'"

בהיכל ישיבת מיר רקדו הבחורים בהתלהבות של מצווה. ובסיומן של ההקפות, בטרם הוכנסו ספרי התורה להיכל, עלה המשגיח, ר' ירוחם הלוי ליבוביץ', אל הבימה ושר בדביקות עילאית את המילים: "אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה'"!

כשסיים לשיר נשא המשגיח את ידו והס הושלך באולם.

פתח המשגיח ואמר:

"אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה'", מפרש רש"י: לאחר שפירט להם כל הברכות, א"ל מה לי לפרוט לכם כלל דבר הכול שלכם!

משל למה הדבר דומה:

לבעל הבית השוכר פועל שיעבוד אצלו, בתחילה, טרם ייכנס לעבודתו, קוצב עימו בעל הבית את תנאיו בפירוט: מהו השכר, מה יאכל ומה ישתה, היכן יישן ומה ילבש.

לעומת זאת, כשאדם נושא אישה אין הוא מתנה איתה דבר ואינו מפרט איזה בגדים תקבל ואילו תכשיטים, סוג האוכל והדיור וכד'. כאן, הרי, אין כל צורך לפרט כי הכול שלה!!! 

כן הוא הנמשל:

משום כך אנו שרים בשעה זו: "אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה'!"...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏