שמחת תורה- לשמור ולעשות ולקיים

"משל לשמחת תורה" של החפץ חיים זצ"ל המבארים כי כבודה של תורה הוא בעיקר בקיום המצוות שבה. ושבחם של קהילות העניות שבישראל, אמנם אין ביכולתם לפאר את התורה בבגדי משי, אולם נוהגים בה כבוד גדול, ומקיימים כל תג ותג שבה.

לשמור ולעשות ולקיים

החפץ חיים זצ"ל היה אומר: 
כי כבודה האמיתי של התורה, הוא שהאדם מקיים את הכתוב בה וחי על פיה כל ימיו! 

משל למה הדבר דומה: 

לשתי אחיות דומות שנישאו לאנשים. האחת לעשיר גדול, בעל עסקים רבים. והשנייה לעני מרוד.

פעם אחת נסעה האחות הענייה לבקר את אחותה העשירה, כשהגיעה לארמון המפואר בו התגוררה אחותה, לא שבעו עיניה מהיוקר והפאר שהיו שם. משרתים במדים מיוחדים הצועדים חרש וממלאים את רצון גבירתם, שטיחים יקרים באולמות המפוארים, תמונות יקרות על הקירות ועוד.

כשישבו שתיהן לשוחח, ראתה האחות הענייה, כי פני אחותה עצובים...

שאלה האחות הענייה את אחותה העשירה: "מדוע פנייך עצובים?, והרי יש לך כל?! "

אמת, ענתה האחות העשירה, יש לי הכול, בית מפואר המלא בכל טוב, אולם... בעלי מזלזל בי ואין הוא מכבד אותי כלל, לעיתים אף מבזה ומשפיל אותי עד למאד...
לא פעם, המשיכה בעצב לומר, אני שואלת את עצמי, האם אכן, גורלי טוב יותר מגורלך?,אין לך אמנם ארמון פאר ומשרתים, אך, יש לך בעל שמכבד אותך ושומר את מוצא פיך...

וזהו הנמשל:

לעיתים מלבישים האנשים את התורה במעיל משי, כתר מכסף מפואר, מניחים אותה על שולחן זהב, ואחר כך גם מניחים אותה בארון קודש מעשי ידי אומן.

אולם, כל זה אינו שווה לתורה, אם לא שומעים בקולה... התורה זועקת:"הסירו מעלי את הפאר הזה! ובלבד שלא תרמסוני"...

ולעיתים, דווקא בקהילות העניות שבישראל, אמנם אין ביכולתם לפאר את התורה בבגדי משי, אולם נוהגים בה כבוד גדול, ומקיימים כל תג ותג שבה. 

עניות זו נאה לתורה, ועדיפה פי כמה על פאר מדומה!


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏