שמחת תורה- שאח עושה שמחה גם אני שמח!

"סיפור קצר לשמחת תורה" סבל פשוט לר' נפתלי מרופשיץ שתמהה מדוע הוא רוקד בשמחת תורה והרי לא למד תורה מעודו?! "סיפור מחזק לשמחת תורה"...

כשהאח עושה שמחה

פעם אחת בשמחת תורה הבחין ר' נפתלי מרופשיץ בסבל פשוט, עם הארץ גמור, כשהוא שמח ביותר, 

פיו מלא שירה לכבודה של תורה ואין הוא נותן מנוח לכף רגלו, אלא, מרקד בכול עוז ותעצומות.

אמור נא לי רבי יהודי – שאל הרבי – לשמחה מה זו עושה? וכי למדת תורה הרבה במשך השנה שאתה כה שמח לגומרה של תורה?

אמנם לא – השיב הסבל – אולם אם אחי עושה שמחה, האם אין אני צריך לשמוח?...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏