שמחת תורה- בזכות הסוכה זוכים לתורה

"דבר תורה לשמחת תורה". של החידושי הרי"ם המבאר מדוע שמחת תורה מגיע דווקא לאחר חג הסוכות? ומסקנתו הברורה: כשהאדם מכתת רגליו, טורח ויוצא מביתו אל הסוכה, זוכה על ידי כך לתורה!...

בזכות הסוכה זוכים לתורה

 

מדוע נקבעה שמחת תורה לאחר חג הסוכות?

 

על שאלה זו ענה ר' יצחק מאיר מגור בעל חידושי הרי"ם ואמר:

"שבזכות הסוכה זוכים לתורה" שכן, במדרש תנחומא דרשו על הפסוק בדברים לג, ג: "והם תוכו לרגליך ישא מדברתיך" - אלו תלמידי חכמים שמכתתין רגליהם מעיר לעיר לשמוע דברי תורה.

 

הרי לנו – אמר הרבי -  שבשכר פסיעות וטרחה הרבה שהולכים מעיר לעיר לשמוע דברי תורה, זוכים לתורה.

 

גם כאן, במצוות סוכה, כשהאדם מכתת רגליו, טורח ויוצא מביתו אל הסוכה, זוכה על ידי כך לתורה!...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏