הושענא רבה- ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו!

"דבר תורה הושענא רבה" בסיום ההושענות מכריזים: "למען דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלוקים אין עוד"! ביאור נפלא של ה"בני יששכר" ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב זצ"ל המביא שקיום מצוות, זהו רצון המלך, ולכן, כשמחבבים מצווה בעצם, מכבדים את רצון המלך! בנוסף "סיפור להושענא רבה" - כבוד החכמים...

"למען דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו"

במילים אלו, הנאמרות בקול רם, אנו חותמים את ההושענות 

מסביר ה"בני יששכר" ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב את הטעם לכך:

כתוב בתורה (דברים יז): "כי ימצא בקרבך באחד שעריך...איש או אישה אשר יעשה את הרע בעיני ה'...וילך ויעבד אלוהים אחרים וישתחוו להם ולשמש או לירח או לכל צבא השמים אשר לא ציויתי"

מדוע נאמר "אשר לא ציוויתי?

אלא כדי להסביר לעובדי הע"ז שחשבו שצבא השמיים הם שרי המלך ולכן יש לכבדם,שלא כן הוא, כי מי שנותן כבוד לשרי המלך, הריהו מורד במלכות כי הוא מזלזל במלך!
מדוע אם כן, אנו, מכבדים תשמישי קדושה? ומנשקים אותם ומהדרים בהם, כמו: לולב , אתרוג וכד'?, הרי הם "שרי המלך"?

אלא, קיום מצוות, זהו רצון המלך, ולכן, כשמחבבים מצווה בעצם, מכבדים את רצון המלך. אך, לגבי צבא השמיים – זה בגדר "אשר לא ציותי" כלומר, אין זה רצוני, ולכן זוהי מרידה במלכות!

לכן, אנו מסיימים בקול רם באמירת הושענות בהם כיבדנו את הלולב ומיניו ומכריזים: "למען דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלוקים אין עוד"! 

בהקשר זה מסופר: 

פעם אחת בעת אמירת ההושענות הבחין הגאון ר' מאיר תאומים, רבה של לבוב, ביהודי אחד עשיר גדול, בור ועם הארץ, כשהוא מקיף את הבימה בראש מורם ומתנשא ובכל פעם דוחק ודוחף תלמידי חכמים גדולים.

עכשיו – אמר הרב – מתורצת לי קושיה שקשה לי כבר זמן רב: מפני מה מסיימים את אמירת ההושענות במילים: "למען דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלוקים אין עוד", לכאורה, מה ענינו של זה לכאן? ומדוע מכריזים כך בקול רם?

אלא, בכל מקום שכתוב "את" הכוונה לרבות והנה נאמר: "את ה' אלוקיך תירא" את – לרבות תלמידי חכמים- ע"פ דרשתו של ר' עקיבא. 

אולם, כשאנו רואים עמי ארצות המבזים ת"ח, מכריזים הם בזה, שאינם מקבלים את הדרשה ואינם יראים מת"ח.

אם כן, מה נלמד מאת ה' אלוקיך תירא?

לפיכך, סיים הרב, אנו מכריזים מיד בקול רם: "למען דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלוקים אין עוד"!...
 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏