הושענא רבה- "אבינו אתה"

"משל להושענא רבה" של האדמור מסלונים על מה שאומרים בסיום ההושענות ביום הושענא רבא: "אנא קל נא הושע נא והושיעה נא אבינו אתה" בדרך של "משל ונמשל להושענא רבה" הזעקה המסכמת "אבינו אתה"!!!

אבינו אתה

שאל הצדיק ר' שמואל מסלונים: 

"מה הטעם שאנו אומרים: "אנא ה' הושיעה נא", ולאחר מכן אומרים: "הושע נא והושיעה נא", 

ולבסוף מוסיפים ואומרים: "אנא קל נא הושע נא והושיעה נא אבינו אתה"?

משל למה הדבר דומה:

בן מלך אחד הכעיס את אביו, עד שגירשו המלך מהארמון ולא רצה לראות את פניו.

התחבר בן המלך לקבוצת עניים ריקים ופוחזים. עמם דר ואיתם התרועע. 

עד שלימים היה נראה כמותם ולא ניכר היה עליו כי בן מלך הוא.

כעבור ימים ושנים חש בן המלך געגועים אל אביו ואל ביתו וחיפש תחבולות שונות כיצד יוכל לפנות אל המלך, כי אין לבוא אל חצר המלך בלבוש שק.

מנהגו של המלך היה לייחד זמן קבוע, בו היה מקבל כל עני ואביון והיה מסייע להם בנדבת יד נאה. החליט בן המלך לנצל זמן זה ולבוא גם הוא כאחד העם.

בהגיע השעה היעודה ניצב בן המלך בתוך ההמון הממתין לפני פתח הארמון וחיכה בסבלנות לתורו.

כשהגיע הנסיך לאביו לא הכירו אביו, ולכן נתן לו מתת כפי שנתן לכל אחד מהבאים.

"עני" זה לא קיבל את המתנה וסירב לזוז ממקומו.

הבין המלך כי עני זה מצפה ליותר, נכמרו רחמיו והכפיל לו מתנתו.

אך גם בפעם הזו לא מש אותו עני ממקומו.

כשראו זאת שומרי המלך, חמתם בערה בם, וכמעט שפגעו בעני זה. אולם, המלך סימן להם שימתינו מעט. 

ואז פנה המלך בשאלה לאותו עני: "אמור לי, מדוע אינך מרוצה ממתנתך שקיבלת?"

כששמע בן המלך את אביו, לא יכול היה להתאפק יותר וזעק: "אבי אתה! האסתפק במתנה זעומה"?!

וזהו בדיוק הנמשל: 

בתחילה אנו מבקשים מעט, ולאחר מכן מוסיפים עוד, עד שלבסוף אנו זועקים: "אבינו אתה".


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏