יוה"כ - לבקש מחילה עד כמה?

"סיפור מזעזע לערב יום כיפור". המאמץ להשתדלות בבקשת המחילה ועד היכן היא מגיעה נביא מעשה שהגיע אל הרב משה פיינשטיין זצ"ל המראה מה צריך לעשות כדי לרצות אדם שנפגע מאיתנו...

מה חייבים לעשות בשביל מחילה?

מסופר על מורה שלימד בתלמוד תורה בארצות הברית, במהלך שיעור הוא פגע בתלמידו ובעקבות כך עזב הילד את כותלי המוסד. ההורים דיווחו להנהלה כי הילד עלה לישראל והוא לומד שם בישיבה. לאחר 20 שנה אחד מתלמידי אותה כיתה, הגיע לביקור במוסד לחולי נפש וזיהה שם את אותו התלמיד הפגוע. לשאלתו מה הוא עושה שם? השיב כי הוא מאושפז כאן כבר 20 שנה - כיוון שלא יכל לשאת את הבושה והפגיעה שפגע בו המורה הנ"ל. התברר בין היתר שהוריו שיקרו והחביאו את עובדת הילד החולה באמטלה שהוא עלה לישראל. התלמיד הזדעזע ורץ לספר לרב שלימד אותם באותה התקופה, זה מיד עזב הכל ונסע לבקש מחילה מהחולה.
 
כשהגיע  המורה, לבית הרפואה הזדעזע עד כמה כעס נאגר באותו תלמיד וכל תחנוניו לסליחה לא הועילו. עד שמצא לו אותו בחור פתח לקבל את סליחתו כשבפיו הדרישה הבאה: "כשם שפגעתי בי ליד כולם - אמחל לך ליד כולם. זה המעט שתוכל לעשות על הרס חיי במשך 20 שנה... רק שתדע (הוסיף החולה) יכול היה לי להיות לי כבר ילד בגיל בר מצווה..."

המלמד לא אחר למלאות את רצון החולה. נסע מיד אל בית הספר לבדוק את רשימת התלמידים שהיו באותה כיתה ולהזמינם. לאחר מספר טלפונים התברר לו ששניים אינם בין החיים, 4 נמצאים בישראל ושניים שליחי חב"ד אחד באוסטרלייה והשני בבומביי. הוא לא חשב פעמיים, ניגש לסוכנות נסיעות וביקש להזמין כרטיסים ל- 4 ימים לכל הששה תלמידים. עד מהרה התברר לו כי ה"סליחה" מאד יקרה ועלותה כ-17 משכורות (שנתיים עבודה ללא תענוגות).

משלא ידע מה לעשות, פנה אל רבי משה פיינשטיין זצ"ל ולאחר שסיפר את הסיפור, שאל האם הוא נדרש לשלם סכום גדול שכזה עבור מחילה?!

רבי משה קם והטיח כלפיו: "תתבייש לך! אתה שואל אותי האם להוציא סכום כזה?! נניח שחלילה היית דורס כושי במנהטן ונמצאת אשם, ובפסק הדין היו גוזרים עליך שנתיים בכלא, והיית נדרש לקחת עורך-דין בסכום כפול האם היית בא לשאול אותי?! היית רץ ומשלם, רק לא לשבת בבית הכלא... אתה לקחת ילד וכלאת אותו 20 שנה בבית חולים לחולי נפש. אין לך על זה מחילה!!! לאן התדרדרנו אתה מורה של ילדי ישראל?!...
 
כמה זהירות נדרשת בכבודם של אנשים... וכמה מאמץ נידרש על מנת שימחלו לנו...
וכל מי שמוריד מכבודו ועושה מאמץ שימחלו לו  - הקב"ה משיב לו מידה כנגד מידה ומוחל לו על עוונותיו...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏