תפילה - פניה ישירה לריבון העולמים

גמן או מליץ שיפרש או יתרגם את מה שאנו רוצים להגיד... אפשר לדבר עם ה' בכל דרך ובכל שפה ובלבד שזו תגיע מעומק הלב וביראת כבוד... דרך הנהגתו של ה'חזון איש' בפנייה להקב"ה והמלצתו של הרמח"ל לכל יהודי שרוצה לדבר עם הקב"ה...

כינור תלוי בלב כל אנוש, ונהנה הוא מנעימת זמירותיה.
ומה נפלא הדבר, כי ביכולת האדם להשיח דאגותיו לפני אדון עולם יתברך,
כאשר הוא משיח לרעהו, והמקום ברוך הוא מכנהו ילד שעשועים.
(ארחות איש לחזון אי"ש) 

"מהם ראשי התיבות של תפילה"?

תפילה - תפילה פניה ישירה לבורא העולם

אומר החפץ חיים: כשמישהו מרגיש ברע, ייחד לו פינה להתבודדות, ובעצמו - בדברים היוצאים מעומק הלב, ישיח עם השם יתברך במילים פשוטות, יבקש מהקדוש ברוך הוא חסד ורחמים. וריבון העולמים ודאי יאזין לבקשתו, מצפה הוא רק שנבוא אליו. (תנועת המוסר ח"ג)

ומעיד תלמידו על הנהגתו בקודש: עיתים היו שומעים מאחורי הדלת של חדר התבודדותו, איך היה משוחח עם ה' בשפת אם פשוטה, כדבר איש אל רעהו, ומנהל איתו שיחות ארוכות. תמיד היה אומר, כי על האדם לגלות לפני ה' את כל ליבו במילים פשוטות וברורות, בלי כל ערמה והתחכמות, כמו בן השופך ליבו לפני אביו. בגישה כזו, הדברים הם טבעיים, אמיתיים, ונרגשים יותר, והשפעתם מרובה. (החפץ חיים חייו ופעלו)

כתב הרמח"ל (מסילת ישרים פרק י): "מי שהוא בעל שכל נבון - במעט התבוננות ושימת לב יוכל לקבוע בלבו אמיתות הדבר, איך הוא בא ונושא ונותן עמו ממש יתברך, ולפניו הוא מתחנן, ומאיתו הוא מבקש, והוא יתברך שמו מאזין לו ומקשיב לדבריו, כאשר ידבר איש אל רעהו - ורעהו מקשיב ושומע אליו".

כתב החזון איש: "כי עבודה נאצלה בתפילה - לצייר כמו חי איך שהקדוש ברוך הוא שומע שיח שפתותינו ומאזין הגיון הלב". (אורחות אי"ש)

"כִּי מִי גוֹי גָּדוֹל אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹקִים קְרֹבִים אֵלָיו
כַּה' אֱלֹקֵינוּ בְּכָל קָרְאֵנוּ אֵלָיו". (דברים ד ז)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏