המן - המן העץ

"דבר תורה קצר לפורים". המן מן התורה מנין? והגמרא מתרצת: שנאמר "המן העץ אשר ציותיך לבלתי אכול ממנו אכלת". האם בגלל צירוף אותיות?! היתכן לומר שחז"ל הביאו פסוק שבו מוזכרות האותיות ה"א מ"ם ונו"ן ובכך יצאו ידי חובה?!... מהו אם כן הקשר בין אדם הראשון והאכילה מעץ הדעת להמן?

המן - המן העץ

לרצות הכול 

חז"ל אומרים: "אין מילתא דלא רמיזא באורייתא"

שמשמעותו: אין דבר שאיננו רמוז בתורה. ובאמת המדרש (חולין קל"ט:) מחפש למצוא עוגן לדמותו של המן הרשע בתורה ושואל: 
המן מן התורה מנין? 

והגמרא מתרצת: 
שנאמר "המן העץ אשר ציותיך לבלתי אכול ממנו אכלת". 

וברור הדבר שהגמרא לא התכוונה להביא פסוק שבו מוזכרות האותיות ה"א מ"ם ונו"ן, אלא ודאי ישנו קשר מהותי כלשהו בין המן הרשע לשאלת הקב"ה לאדם הראשון "המן העץ אשר צויתיך וכו'". ואם כך- מהו? 

ולהווי, ידוע שהמן היה מזרע עמלק, ועמלק היה הראשון שבא לזלזל בכוחם של ישראל אחרי שיצאו ממצרים, וכל העולם פחד מהם (כמו שנאמר בשירת הים "חיל אחז יושבי פלשת..") וזה קרר את האמבטיה... 

כך גם היה אצל אדם הראשון, שהיה הראשון שבא וזלזל בציוויו של הקב"ה והמרה את פיו כאשר בא ואכל מעץ הדעת. 

מביאים בשם ר' שלום שבדרון זצ"ל שקיים דמיון נוסף בין מעשיו של המן לאדם הראשון. 

במגילה מסופר על המן שאמר "וכל זה איננו שווה לי"- כל ממונו, עושרו והצלחתו שהיו בקנה מידה שאין לשער, לא שוו לו כיוון שבן אדם אחד – מרדכי היהודי - לא משתחווה לו.

והאם יתכן שיש לך ב - 127 מדינות כבוד גדול כולם סוגדים לך, ואתה מוותר על הכול בשביל בן אדם אחד?!


התשובה היא: 
תלוי מיהו האדם. אילו היה זה סתם איש מן הרחוב זה לא היה מפריע להמן. אבל כשמדובר בגדול הדור אי אפשר לעמוד מנגד... 

כך גם אדם הראשון, שהותר לו לאכול מכל עצי הגן, (אינני בטוח שבאמת טעם מכולם) ורק עץ אחד נאסר עליו הלא הוא עץ הדעת. ובכל זאת חשק אדם הראשון דווקא בפירות העץ - אותו אסור היה לו לאכול. 

אין פלא אם כן שחז"ל מצאו היכן נמצאה תכונתו של המן ש"יש לך הכול ורק דבר אחד – אסור ואתה רוצה את הכול?!..." 
"המן העץ"... 

פורים שמח!© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏