ראש השנה- להשתנות בדברים הקטנים

"ראש השנה משל ונמשל". משל ונמשל המבארים שאת השינוי ניתן להתחיל ולהעדיף דווקא בדברים הקטנים והזמינים לנו. אין צורך לחפש לשנות את הכול ברגע אחד עלינו לדעת: "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו"...

להשתנות בדברים הקטנים


"לא בשמים היא... לא מעבר לים... כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו"

ר' בונים מפשיסחא מספר משל למה הדבר דומה:

בעיר קרקא היה מוזג יהודי בשם אייזיק שהתפרנס בדוחק מבית מזיגה שהיה בבעלותו. לילה אחד חלם שאמרו לו שכדאי לו לנסוע לעיר פראג ומתחת לגשר יחפור וימצא אוצר.

התעורר לנסוע לפראג. כשהגיע לשם מצא את הגשר, חפר ולא מצא כלום. נבוך עצוב ומותש ישב מתחת לגשר, והצטער על שבזבז ממון רב וזמן יקר ללא כל תועלת.

עבר במקום גוי אחד והבחין ביהודי העצוב ושאל אותו- למה אתה עצוב? ענה לו אייזיק: חלום חלמתי שנמצא פה אוצר ולא מצאתי כלום!

צחק הגוי ואמר לו: יהודי, אל תשים לב לחלום שלך! גם אני חלמתי כי בעיר קרקא יש יהודי בשם אייזיק ומתחת לתנור שלו יש אוצר גדול!

התרגש ר' אייזיק והבין שלא בכדי נשלח לפראג כדי לשמוע שיש אוצר גדול בביתו. מיד חזר וחפר ומצא את האוצר והתעשר מאוד...

כן הוא הנמשל: 

כל אדם חושב שה"אוצר" נמצא באיזו שהיא מצווה גדולה שיעשה, אבל אין הדבר כן.

כאשר יחפש בתוך ד' אמותיו - ישפר את מעשיו ושם ימצא את ה"אוצר" והדרך הטובה זה להתחיל בדברים הקטנים...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏