כי תבוא- לבן אשם בירידה למצרים?!

הקדוש לפרשת כי תבוא. מה הקשר של לבן הארמי לעניין ירידת בני ישראל למצרים? שהתורה מדגישה: "ארמי אבד אבי וירד מצרים" האם בגלל לבן ירדנו למצרים?!... ביאורו הנפלא של האלשייך הקדוש לקשר הישיר של לבן לירידה מצריימה...

לבן אשם בירידה למצרים?!

 

"ארמי אבד אבי וירד מצרים"

 

לכאורה קשה - שאל רבי משה אלשיך:

 

מדוע קושרים את לבן הארמי לעניין ירידת בני ישראל למצרים שהרי לכאורה אין שום קשר ביניהם?!

 

אמנם יש לתרץ אמר רבי משה:

 

שלולא רמאותו של לבן היה יעקב אבינו נושא תחילה את רחל וממילא יוסף היה הבכור ליעקב.

 

ואם היה בכור לא היו אחיו מקנאים בו על העדפתו של אביהם ולא היה נסבב כל עניין מכירתו של יוסף.

 

לכן לבן הוא האשם בכך שיוסף ירד למצרים!!!   (וקראת לשבת עונג)

 

 


סיפור לשבת כי-תבוא>>>לקריאה לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏