ערב כיפור- "והסר השטן מלפנינו ומאחרינו"

"דרשה קצרה לערב כיפור". לימוד זכות של "סנגורן של ישראל" רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל על מה שאנו מבקשים בכל יום בתפילת ערבית: "והסר השטן מלפנינו ומאחרינו" והקשרו לאכילה של סעודה מפסקת בערב יום הכיפורים...

"והסר השטן מלפנינו ומאחרינו"

 

אמר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב:

 

פעמיים בשנה עומד השטן ומשטין על כלל ישראל שהן אוכלים ושותים - בפורים ובערב יום הכיפורים.

 

הקב"ה משיב לו לשטן: מה שאוכלים בפורים, זה מפני שהתענו בתחילה בתענית אסתר, ומה שאוכלים בערב יוה"כ הוא משום שעתידים הם להתענות למחר!

 

וזה מה שאנו מבקשים בתפילה:

 

"והסר שטן מלפנינו" - ביום הפורים מחמת מה שהתענינו "לפני" 

 

"ומאחרינו" -  בערב יוה"כ הקדוש בזכות מה שאנו מתענים "אחרי"...

 

לשנה טובה תכתבו ותחתמותפילה שמוחקת עוונות>>>לקריאה לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏