"מה צריך לגלות בפורים?"

"פורים דבר תורה קצר". אם המטרה בפורים היא לגלות הנסתר... מדוע אם כן שמו של האלוקים לא מוזכר בכלל במגילה? ומדוע אדם שהפסיד מילה אחת בשמיעה של קריאת המגילה - לא יצא ידי חובה?! התשובה לשאלות הללו במאמר זה...

"מה צריך לגלות בפורים"?

מגילת אסתר = לגלות הנסתר
 

חגי – ישראל יש בהם זכות וטוהר שאין לאף חג באומות העולם. 

ישנה בדיחה ידועה שכל חג ביהדות מוביל בסוף לאותה נקודה "הם ניסו להרוג אותנו, אלוקים הציל אותנו, בואו נאכל משהו"... 

ובכל זאת, מאחורי כל חג התרחש מעשה המבטא רעיון שונה. 


יש דרגות בעוצמת הניסים ובהתגלותם: 
יש נסים כמו נס הפורים, נסים שהם מתונים, מוצנעים, ואפילו נסתרים לגמרי. במגילת אסתר שזורים חלקים מסיפור כולל שרק בסופו ניתן להבין שהייתה כאן השגחה צמודה והצלה לעם היהודי מפני אויב אכזר ורע מעללים שביקש לחסל את כל עם ישראל ב 127- מדינות. 

מעניין לראות שבכל הסיפור המדהים הזה שמו של אלוקים לא מוזכר אפילו פעם אחת. 

הייתכן?! 

ואם כן אז מדוע? אולי נוכל להשיב על שאלה זו בשאלה אחרת (באותה מטבע שאם תשאלו יהודים: למה עונים על שאלה בשאלה?!, הם ישיבו לכם - למה לא?!..) 

יש להבין "מדוע שונה קריאת המגילה מקריאת התורה"? 

בפורים עלינו להקשיב לקריאת המגילה מילה במילה - צריך להקפיד לשמוע כל מילה. כך שאם פספסתי מילה אחת, הפסדתי את הכול וצריך לחזור ולקרוא מחדש את כל המגילה (ללא ברכה כמובן...). 

לעומת זאת, בכל שבת בקריאת התורה אם הפסדנו מילה אחת – זה לא טוב אבל אין צריכים לשוב ולשמוע, שהרי כל מילה היא מצווה בפני עצמה. מה המייחד אם כן את קריאת המגילה? 


התשובה לזה נעוצה במהות של סיפור המגילה: 
מגילת אסתר נראית כמקבץ אירועים סתמיים שאין כל קשר בניהם ובכדי לראות את הנס יש לשמוע את כל הסיפור מתחילתו עד סופו.

המילים אחרות הנס מצוי במגילה כולה, בסיפור בכללותו. 

זוהי אם כן הסיבה שעלינו לשמוע כל מילה כיון שכל פרט ופרט הוא בעל חשיבות – הוא חלק מהנס הגדול. 

וזוהי אם כן גם "הסיבה ששמו של אלוקים לא מוזכר במגילה", כפי שאיננו יכולים להורות מסיפור אחד במגילה על הנס בכללותו, כך בחיי היום-יום אין לנו אפשרות לראות את יד ה' בכל פרט. 

אבל ניתן בהחלט לומר: "היום זה חלק מהנס הגדול שה' עושה לי..." 

פורים שמח!© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏