עשרת ימי תשובה- חצי חייב חצי זכאי

"סיפר חסידי לעשרת ימי תשובה". על מאמר חז"ל לעולם יראה עצמו ואת העולם כולו כאילו חציו חייב וחציו זכאי.." מה אני נחשב אצל הקב"ה, האם צדיק שרובו זכויות או רשע שרובו עוונות?! מדרך חז"ל להביא את האדם לתובנה לגודל האחריות שמונחת על כתפיו ומאידך לא להביא את האדם לייאוש...

חצי חייב חצי זכאי

 

בגמרא קדושין (דף מ ע"ב) אמרו:

"לעולם יראה אדם את עצמו ואת העולם כולו כאילו חציו חייב וחציו זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. עבר עברה אחת, אוי לו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה".

                  

הנה למשל בא אדם אל הרב ושואלו: יאמר לי רבנו מה אני נחשב אצל הקב"ה, האם צדיק שרובו זכויות או רשע שרובו עוונות? 

 

אמר לו הרב, עכשיו אתה חצי חצי - בינוני, תעשה עוד מצווה אחת ותהיה בעל רוב זכויות - צדיק. הלך אותו אדם וראה ברחוב אשה זקנה עם סלים כבדים, מיד לקח אותם מידה ולקחם לביתה.

בא אל הרב ואמר לו, הנה רבנו עשיתי מצות גמילות חסדים, האם עכשיו אני צדיק? אמר לו הרב, עכשיו אתה חצי חצי. אמר הלה, אבל כבר קודם הרב אמר לי שאני חצי חצי.

 

אמר לו הרב, אמת קודם הייתה חסרה לך מצווה אחת להגיע לחצי, רק לא רציתי לפגוע בך שרובך עוונות, לכן אמרתי לך כן. אבל עכשיו לך תעשה עוד מצווה אחת ויהיו לך רוב זכויות...

 

הלך האיש לבית הוריו, ניקה להם את הבית וסידר הכל שעה ארוכה, טיפל בהם בכל צורכם, האכילם, ובא אל הרב: כבוד הרב עשיתי מצות כיבוד אב ואם, האם עכשיו אני צדיק? אמר לו הרב: האמת היא שבראשונה היו חסרים לך שתי מצוות, אך לא רציתי לפגוע בך, לכן אמרתי לך שאתה חצי חצי, אבל עכשיו תלך תעשה עוד מצווה ותהיה בעל רוב זכויות - צדיק.

 

הלך אותו אדם לבית המדרש וישב ועסק בתורה שעתיים תמימות. בא אל הרב ואמר: למדתי תורה, האם עכשיו אני צדיק? אמר לו הרב: עכשיו אתה חצי חצי. כי זהו שאמרו רבותינו לעולם יראה אדם עצמו חציו חייב וחציו זכאי, כדי שתמיד יאמר אני חצי, אעשה עוד מצווה אחת ואחשב צדיק.

 

אבל אם יחשוב שחסרים לו הרבה מצוות כדי להיות צדיק, עלול הוא ח"ו להתייאש מתחילה...

מתוך בהלכה ובאגדה לימים הנוראים

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏