שבע ברכות- "כמו זוג יונים"

"שבע ברכות וורט" הנלמד מן מצוות שילוח הקן המבטא את הרעיון שדברים שהזוג חלמו עליהם בילדות ואמרו: "שנגדל ונתחתן..." יש לבחון האם הם עומדים בגדרים שקבעו חז"ל ואם הם לא מכוונים לרצון ה' - יש לוותר עליהם...

להיות כמו זוג יונים... 

מדוע מדמים את הזוגיות של "החתן והכלה לזוג יונים" דווקא?

בהקשר של יונים מצאנו מצווה חשובה בתורה המזכה לאריכות ימים הלא היא: "שילוח הקן" (בהקשר גם לילדים שפרחו זה עתה מהקן של הוריהם, נישאו והקימו קן משל עצמם...). 

כאשר אדם רואה ציפור הרובצת על האפרוחים או על הביצים מצווה אותו התורה: "לא תיקח האם על הבנים שלח תשלח את האם...", ורק אח"כ את הבנים אתה יכול לקחת. 

אל תיגע באימא שלהם!!! מדוע?

אם נשים לב כשיונה דוגרת על בניה ונתקרב אליה היא לא תזוז, היא מוכנה להקריב את עצמה למען ילדיה. 

אמר הקב"ה מידה כנגד מידה: את ויתרת על עצמך - אני אגן עלייך ואצווה בתורה שלא יגעו בך לרעה...

מאידך מעניין לראות שבמזמור פ"ד בתהילים (הספרדים נוהגים לאומרו מדי יום בפתיחה לתפילת מנחה): 

"גם ציפור מצאה בית ודרור קן לה אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיך". 

מתאר דוד המלך את ההקרבה של היונה המסורה: היא מניחה את אפרוחיה אצל המזבח שאם בני ישראל ירצו קרבנות עוף (כשיבנה בית המקדש) שיהיה להם מצוי שם. 

רואים שבעניין של שלום הילדים היא מגוננת עליהם, אבל בשביל הקב"ה היא מזמנת אותם להיקרב ראשונים על המזבח. 

לכן נמשל עם ישראל ליונה שמוכנים להקריב את עצמם למען הקב"ה...

זוג יקר, אתם כעת הולכים לבנות בית בישראל. תזכרו להקריב את עצמכם האחד למען השני. כל זה כשזה בעניינים הגשמיים: האם לוותר שהוא ילך ואני יישאר... האם לתת לה לצאת דווקא היום כשיש לי... שם דרושה הקרבה.

אבל ברוחניות- צריכים הקרבה אפילו של הילדים על מנת לעשות את רצון ה'. 

נכון! נדרשת הקרבה על הרבה דברים שחלמנו עליהם בילדות ואמרנו: "שנגדל ונתחתן..." אך כשבגרנו ונישאנו אנו יודעים שאם הדברים שחפצנו בהם לא עושים את רצון ה' - נוותר עליהם!!!...

אנו מאחלים לזוג הטרי "להיות כמו זוג יונים"... שידעו להקריב את הרצונות שלהם להקב"ה ובכך להתקרב אליו ולהשכין את שכינתו בבית שהם בונים היום...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏