שופטים- היושרה שומרת על ארץ ישראל

צדק תרדוף" ובין ירושת הארץ?! רעיון נפלא שמביא המגיד מדובנא המבאר את הפסוק: "צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלוקיך נתן לך" ואת הקשר לארץ ישראל בדרך של משל ונמשל...

 היושרה שומרת על ארץ ישראל

 

"צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלוקיך נתן לך"

 

כאשר אדם משיג את ממונו בדרך ישרה וכשרה - אמר המגיד מדובנא - אז נשאר הממון ומתקיים בידו. לא כן עם ממונו של אדם בא אליו בגזל - אין הוא נשאר בידו, וכמו שנאמר בפסוק: "קורא דגר ולא ילד עושה עושר ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו"!

 


ומה הפירוש - שאל המגיד - "קורא דגר"?

 


אלא תירץ המגיד:

קורא הוא עוף המגדל אפרוחים שאינם שלו. והנה התרנגולת שהיא מגדלת את אפרוחיה אין לה כל צורך לשרוק ולצפצף להם כדי לאספם אליה כי הם מעצמם באים להסתופף אצלה בסתר כנפיה.

 

אמנם עוף זה "הקורא" שהוא מגדל תמיד כדי לאוספם אליו כי תמיד הם בורחים ומתרחקים ממנו. כי לא הוא הוליד אותם ולכן הוא נחשב להם כזר... 

 

כן הוא גם הממון הבא לאדם ביושר - אינו צריך תמיד לדאוג עליו כדי להתקיים אצלו.

 

לא כן הוא העושר הבא לאדם שלא ביושר - תמיד צריך האדם לעשות פעולות כדי שיישאר אצלו כי הממון מבקש לברוח ממנו ולשוב אל בעליו... זה מה שנאמר בפסוק:" קורא דגר ולא ילד עושה עושר ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו

 

ועל פי זה מובן גם הפסוק כאן: "צדק צדק תרדוף" כי אם תעשה כך תזכה "למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלוקיך נתן לך!"...
פרפראות לפרשת השבוע שופטים>>>לקריאה לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏