עשרת ימי תשובה- מה רוצה הכלב?

"משל לעשרת ימי תשובה" המובא בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א בשם הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל המבאר את גודל המאמץ הרב שעלינו להשקיע במלחמה הקשה נגד היצר הרע, וכן עלינו גם לדעת ולהכיר את תכסיסי היצר הרע...

מה רוצה הכלב?

 

אכן מאמץ רב עלינו להשקיע במלחמה תמידית זו, וכמו כן עלינו גם לדעת ולהכיר את תכסיסי היצר הרע. הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל נהג להתריע פעמים רבות מפני שיטותיו המחוכמות ונכליו של היצר. הוא סיפר משל המובא במדרש:

 

בשוק של רומי חיו כלבים ערמומיים, היה הכלב רובץ על פתח חנותו של האופה, משים עצמו כישן ולוטש עיניים בהחבא על המגשים העמוסים בדברי מאפה מפיצי ניחוח. 

 

"מה רוצה הכלב?" שואל ר' חיים, והדגיש את המילה האחרונה בהתכוונו ליצר הרע - "לחמנייה אחת!" 

האם האופה - האדם - יניח לו זאת? בוודאי שלא. הוא שומר על הלחמניות לבל יחטוף הכלב אף אחת מהן.

 

מה עושה הכלב? הכלב בשוק של רומי היה משים עצמו כישן, אך ברגע קט של היסח הדעת היה הופך תבנית שלימה. במהומה שהייתה קמה, היה הכלב חוטף לחמנייה אחת, כשהייתה המהומה שוככת, היה האופה עורך את המאזן, "נו, רק לחמנייה אחת, לא נורא". אבל הכלב - השיג בדיוק את מה שרצה!

 

כך היא דרכו של היצר, הוא רוצה להכשיל את האדם רק בפרט אחד, כדי שמחר יוכל להכשילו בפרט נוסף, שהרי כך אמרו חז"ל: "כך אומנותו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה".

 

איזה בר דעת מיושב בדעתו יניח ליצר להכשיל אותו?

 

אך ליצר יש סבלנות. הוא מחכה לרגע של היסח הדעת, ואז ברגע הזה הוא מחולל מהומה, הוא מכניס את האדם למצבים פתאומיים, לכל מיני מצבי לחץ, אי נעימויות, ובהזדמנות זו הוא מצליח להכשיל אותו בפרט קטן אחד. בקצת לשון הרע, במעט שקר, בהתפרצות קטנה של כעס, בחילול שבת "קטן", מה כבר עשיתי? חושב האדם בלבו, אך הוא אינו יודע שזה הדבר שאותו רצה היצר הרע בלבד...

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏