עשרת ימי תשובה- מטרת העונש

"סיפורים על חזרה בתשובה לעשרת ימי תשובה". המובאים בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים שכל מטרת העונש שמעניש הקב"ה את האדם, אינו אלא כדי שהאדם יתבונן במעשיו שעשה שלא כהוגן ויתחרט עליהם ולא יעשם שוב...

כי לא אחפוץ במות המת

 

על רעתם וחטאתם של אנשי סדום ועמורה מעידה התורה: "וְאַנְשֵׁי סְדֹם רָעִים וְחַטָּאִים לַה' מְאֹד: וַיֹּאמֶר ה' זַעֲקַת סְדֹם וַעֲמֹרָה כִּי רָבָּה וְחַטָּאתָם כִּי כָבְדָה מְאֹד:

 

ולא בכדי הענישם הקב"ה עונשים קשים וחמורים, כאמור בתורה: "וַה' הִמְטִיר עַל סְדֹם וְעַל עֲמֹרָה גָּפְרִית וָאֵשׁ מֵאֵת ה' מִן הַשָּׁמָיִם: וַיַּהֲפֹךְ אֶת הֶעָרִים הָאֵל וְאֵת כָּל הַכִּכָּר וְאֵת כָּל יֹשְׁבֵי הֶעָרִים וְצֶמַח הָאֲדָמָה:

 

אולם אל לנו לחשוב שהקב"ה היה חפץ 'בדווקא' להעניש את סדום ועמורה חס ושלום. לא ולא, וכבר במדרש אמרו כי עיר סדום היתה קיימת סה"כ חמישים ושתים שנה, ומתוכם עשרים וחמש שנה היה הקדוש ברוך הוא מרעיש עליהם הרים ומביא עליהם זוועות כדי שיעשו תשובה, ולא עשו. 


לכך לא הייתה ברירה אלא להענישם דווקא בצורה הזאת. כי ידע בורא עולם ששחיתות כזאת, צריך לשרשה מן היסוד ולא להשאיר כלום, ואם היה הקב"ה מענישם בלבד ולא משחית את העיר, בני אדם שהיו באים אחר זמן להתגורר בסדום ועמורה, היו מושפעים מהאווירה הקלוקלת שהושרתה ונשארה במקום, והיו גם הם נעשים רעים וחטאים לה', לכך לא הייתה ברירה אלא להשחית את העיר מהיסוד. אבל מכאן נלמד על שאר בני אדם שבוודאי אין הקב"ה חפץ להענישם, כמו שאמר הקב"ה לנביא יחזקאל (פרק לג פסוק יא): "אֱמֹר אֲלֵיהֶם חַי אָנִי נְאֻם ה' אֶלֹהִים אִם אֶחְפֹּץ בְּמוֹת הָרָשָׁע כִּי אִם בְּשׁוּב רָשָׁע מִדַּרְכּוֹ וְחָיָה. שׁוּבוּ שׁוּבוּ מִדַּרְכֵיכֶם הָרָעִים וְלָמָּה תָמוּתוּ בֵּית יִשְׂרָאֵל". (שם יח לב) "כִּי לֹא אֶחְפֹּץ בְּמוֹת הַמֵּת נְאֻם ה' אלֹהים וְהָשִׁיבוּ וִחְיוּ".

                             

אדרבה, בורא עולם ישתבח שמו, הוא היטיב לנו הוא מיטיב לנו והוא ייטיב לנו, ואך ורק רוצה לטובתנו ולא לרעתנו חס ושלום. אלא שהכול תלוי בנו, שככל שנטיב את דרכינו ומעשינו, בורא עולם יתנהג עמנו בכפלי כפליים של טובות והטבות.

              

מטרת העונש

אכן כל מטרת העונש שמעניש הקב"ה את האדם, אינו אלא כדי שהאדם יתבונן במעשיו שעשה שלא כהוגן ויתחרט עליהם ולא יעשם שוב.

 

ומספרים על הגאון רבי אליהו מוילנא שרכש ספר תורה מהודר מאוד ושמר עליו כבבת עינו. והנה באחד מן הימים קיבל הרב הזמנה לחתונת נכדו של הגאון רבי שאול נתנזון שהיה מזקני גדולי הדור בזמנו. לאות הוקרה וכבוד לרב, נסע הגאון מוילנא ברכבת לחתונה שהתקיימה ביום ראשון בערב במקום סמוך לעירו של הרב שאול נתנזון. באותו לילה לא הייתה רכבת חזרה לוילנא, והוכרח הגאון לישון שם. 


למחרת בבקר ביום שני קם הרב והתפלל שחרית עם הקהל, אך כשהגיעו לקריאת התורה, נוכחו לדעת שאין ספר תורה במקום, ומחמת זקנותו של הרב נתזנון, קשה היה לרב לנסוע עד העיר בשביל ספר תורה, ולכן הוכרחו לוותר באותו יום על קריאת ספר תורה. לאחר התפלה נסע הגאון מוילנא חזרה אל ביתו. 


והנה אך כאשר הגיע, שמע בשורה מצערת, שנגנב הספר תורה שלו, ובני הבית הודיעו על כך למשטרה, אולם זה כמה שעות שעדין לא נמצא הספר. היה הרב בצער גדול והחל לבכות בכי גדול ועצום, ואמר שיודע הוא שנגנב לו הספר בעבור חטאו שלא קרא היום בבוקר בספר תורה, וקיבל על עצמו שיותר לא יוותר אף פעם על קריאת התורה. 


והנה לאחר זמן מה, הודיעו לרב כי ברוך ה' נמצא ספר התורה, והוחזר לרב. 


אמר להם הרב: דעו בני, כי כל זה עשה הקב"ה כדי שאשוב מחטאי, וברגע שראה הקב"ה שאני מתחרט על חטאי ומקבל על עצמי שלא לעשות כן שוב, כבר לא הייתה סיבה להענישני ואז חזר הספר.

 

וכיוצא בזה מסופר בגמרא ברכות (דף ה עמוד א):

 על רב הונא שהיה אחד מחכמי הגמרא, והחמיצו לו ארבע מאות חביות יין והצטער מאוד. נכנסו לבקרו חבריו החכמים ואמרו לו שיבדוק במעשיו אולי נהג באיזה ענין שלא כהוגן. 


אמר להם: וכי אני חשוד בעיניכם?! 

אמרו לו: וכי הקב"ה חשוד בעיניך שמעניש סתם בלא סיבה?! 

אמר להם: אדרבה, אם יש מי ששמע משהו לא טוב עלי, שיודיע לי ואתקן. 

אמרו לו: שמענו שכבודו לא נותן את כל החלק המגיע לפועל בשדה. 

אמר להם: הרי הוא גונב לעצמו הרבה, ובקושי משאיר לי, לכן אני מפחית משכרו. אמרו לו: בכל זאת נחשב לך שגם אתה גונב ממנו. אלא תתן לו אתה את החלק המגיע לו, ואם תרצה תתבע אותו אחר כך על גניבתו. 


אמר להם רב הונא: אני מקבל עלי את דבריכם וחוזר בי. 


עשה הקב"ה נס ונהפך החומץ חזרה ליין. ויש אומרים שהתייקר החומץ ועלה לדמי מחירו של היין, כך שלא הפסיד רב הונא כלום.

  


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏