עקב- "מצווה פשוטה" שהצילה

ה פשוטה" שהצילה המלמד שאין לזלזל בשום מצווה ולו הקלה ביותר... ותשובתו של הרב פינקוס זצ"ל לשאלת הרמב"ם: אנו אומרים ר' "חנינא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות". אם הקב"ה היה מחפש לזכות אותנו היה נותן לנו מצוות בודדות ולא כמות של 613 מצוות?!...

"מצווה פשוטה" שהצילה

 

"והיה עקב תשמעון"

 

רש"י מבאר:

ה' ישמור לך את הברכה כשנשמור את המצוות הקלות שאדם דש בעקביו. וזהו שאומר דוד המלך: "למה אירא בימי רע עוון עקבי יסובני"- אני מפחד ביו רעה דווקא מהעוונות שהן בעקב- שאני דש בעקביי, כיון שאין אני יודע מתן שכרן של מצוות, מי יודע מה הפסדתי...


השטן (=היצר הרע) נתפס דווקא למצוות שאנו דשים בעקבנו, המצוות הקלות. זהו שאומר ה' על הנחש (=יצר הרע): "אתה תשופנו ראש והוא ישופך עקב".

 

הכלי יקר מוסיף: 

היצר הרע בא לעקב שלכאורה זה המקום הנמוך ודרך שם הוא מנסה להיכנס ולהסית אותך לעבירות החמורות...

 

 

סיפור מדהים על "מצווה פשוטה" שהצילה:

 

חייל שהתקרב ליהדות קיבל על עצמו להקפיד ולשמור מצווה אחת :לשרוך נעליים כהלכה (השולחן ערוך פוסק לפי המחלוקת בגמרא שכשנועלים נעליים נועלים קודם כל ימין ולא קושרים ואחר כך שמאל וקושרים את שמאל ואח"כ קושרים את נעל ימין).

 

באחד הבקרים במחנה האימונים הייתה הקפצה כאשר על החיילים להזדרז ולעלות על המסוק הממתין להם במנחת המסוקים. מרוב הלחץ הוא נעל וקשר את ימין ואח"כ נעל וקשר את שמאל.

 

בעודו רץ,  בדרך למסוק הוא נזכר שלא נהג על פי ההלכה שקיבל על עצמו. הוא סב על עקבותיו, חזר בריצה לחדר, הוריד את הנעליים ונעל אותם שוב כמו שצריך.

 

כצפוי, הוא התעכב וכבר חבריו יצאו לפעולה. הוא מאוד הצטער על ההחמצה אך בד בבד שמח שהצליח לעמוד בהתחייבות שקיבל על עצמו ונשאר בבסיס.

 

בערב כבר הגיעה הידיעה על אסון המסוקים מעל הישוב שאר-ישוב, והוא היחידי שניצל...


ללמדך שאין לזלזל בשום מצווה ולו הקלה ביותר.שאלו פעם את הרב פינקוס זצ"ל:

אנו אומרים ר' "חנינא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות". אם הקב"ה היה מחפש לזכות אותנו היה נותן לנו 10-15 מצוות וזהו? (זו שאלתו של הרמב"ם)

 

השיב הרב פינקוס:

 הקב"ה חיפש לזכות אותנו במצוות ושתל המון מצוות בפעולות היום-יומיות כמו לנעול נעליים- ימין ואח"כ שמאל, לשרוך שורכים שמאל ואח"כ ימין, נטילת ידיים. דברים שאדם עושה ממילא והוא מקבל עליהם שכר...
משל ונמשל לפרשת השבוע - עקב>>>לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏