שמות - ללכת עם הקב"ה

"משל ונמשל לפרשת שמות". "כי חיות הנה בטרם תבוא אליהן המיילדת וילדו". השאלה המתבקשת: אם כן ממה אתן מתפרנסות?! אך פלא שפרעה מקבל את התשובה?! "משל לפרשת שמות" ו"סיפור לשבת שמות" הממחישים שכשהולכים בדרך שהקב"ה מבקש - אין ההגיון שולט...

ללכת עם הקב"ה 

כשהולכים עם ה' אין הגיון! הכל הולך!!!... 


כשהמיילדות נקראות אל פרעה לנזיפה על שלא הרגו את הילדים, הם באות בתירוץ תמוה: "כי חיות הנה בטרם תבוא אליהן המיילדת וילדו"

השאלה המתבקשת של פרעה הייתה צריכה להיות אם כן ממה אתן מתפרנסות?! אך פלא שפרעה מקבל את התשובה?! 

משל למה הדבר דומה: 

לאחד שעלה ארצה מאפריקה, הגיע למשרד הקליטה ושם שאלו אותו לאדוני יש מקצוע? 
"בוודאי! ואפילו פרנסה בשפע..." ענה העולה הטרי. 

ומהו המקצוע? שאל הפקיד "מכונאי רכב מומחה" הפטיר הלה בגאווה. 
פקיד המשרד שאל: ובאיזה סוגי מכוניות משתמשים שם? "אצלנו נוסעים עם סוס וחמור..." 
כמובן שפקיד הקבלה ישלח אותו דבר ראשון להסתכלות פסיכיאטרית... 


כן הוא הנמשל: 

שני מיילדות בכירות בעלות מעמד המתפרנסות בכבוד מהמקצוע טוענות שאין עבודה? הייתכן?! כיצד קיבל פרעה תשובה ללא היגיון, טיפשית שכזו?! 

התשובה היא: 
המיילדות הלכו עם ה' וכשהולכים עם בורא עולם אין הגיון גם תשובה טיפשית מתקבלת!!!... 


סיפור מדהים שקרה לפני כ-75 שנה ימחיש במי כדי לבחור: 

סבא של אחד ממנהיגי העדה החרדית הרב פרינלנדר קיבל ממלך הונגריה מקל הליכה כשבראשו צלב מכסף רחמנא לצלן. 

מה יעשה הרב??? אם יוריד את הצלב המלך יוריד את ראשו, ולזרוק אי אפשר כיוון שהמלך יחפש את זה מה עושים?... 

הרב החליט ללכת עם הקב"ה והוריד את הצלב. 

לאחר כחודש נתקיימה פגישה נוספת והמלך שאל אותו למה הוא הוריד את הצלב? הרב הסביר למלך שהמקל היה ארוך מדי והוא היה חייב לקצר אותו... 

המלך ההמום היקשה: "אז למה לא חתכת את המקל מלמטה?! 

הרב השיב בקור רוח: "מלמטה זה היה בסדר זה הגיע לרצפה... הבעיה הייתה מלמעלה שזה היה ארוך מדי... והמלך קיבל את התשובה... 

אם המיילדות היו נמנעים מציווי המלך מסיבה שלא נעים להם... או מתוך רחמנות הן היו צריכות למצוא תירוץ טוב... 

אבל כשהולכים עם ה' אזי גם תשובה טיפשית יכולה להתקבל ללא בעיות! 

הבה נבחר בצד החזק ונפסיק לחשוב מה לתרץ....© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏